Gimnazjum

Zależy nam, aby młody człowiek w naszym gimnazjum kształcił się i rozwijał w sposób harmonijny, zgodny z jego potrzebami intelektualnymi, społecznymi, emocjonalnymi oraz fizycznymi. Misja, którą się kierujemy to wychowanie człowieka kreatywnego, otwartego i świadomego swoich możliwości. Staramy się osiągać ten cel przez odpowiednią organizację i różnorodne formy pracy z uczniami.

Więcej…