Nasi uczniowie w Wilnie…


W ubiegłym tygodniu grupa naszych uczniów była z wizytą w zaprzyjaźnionej polskiej szkole im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Celem naszej wyprawy były również porządki na Wileńskiej nekropolii na Rossie. Zapraszamy do zajrzenia Wiadomości Radia znad Wilii, które opisało naszą wyprawę oraz audycji.

Matematyka u pierwszaków


,,Zabawa jest nauką. Nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki…” Przez ostatnie trzy tygodnie zajęcia matematyczne w zerówce i klasie pierwszej poświęcone były na wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych w zakresie figur geometrycznych i organizowaniu przestrzeni płaskiej. Umiejętności geometryczne towarzyszyły człowiekowi od początków jego działalności. Budowanie domów, łodzi, spichlerzy, dekorowanie sprzętów i pomieszczeń, … Continue reading Matematyka u pierwszaków