Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Jeżeli spodobał się Państwu program wychowawczy naszej szkoły i metody jakimi pracujemy, a cele jakie zamierzamy osiągnąć w pracy z dziećmi są zbieżne z Waszymi celami – zapraszamy na spotkanie.

Dzień Otwarty – 16 lutego, godz. 10.00-12.30
Rekrutacja do klasy 0 – 18 lutego, godz. 8.30-13.30
Rekrutacja do klasy 1 – 25 lutego, godz. 8.30 -13.30

Jeżeli z jakichś powodów nie zdążyli Państwo na rekrutację w lutym, istnieje możliwość indywidualnej rekrutacji dodatkowej.


Osoby zainteresowane zapisaniem do nas dziecka, prosimy o kontakt z sekretariatem:

tel. 22 701 40 77, sekretariat@szkolawmysiadle.pl

ABC REKRUTACJI, czyli procedura przyjęć uczniów do klasy pierwszej
 1. Zgłoszenia kandydatów na uczniów są przyjmowane w ciągu całego roku w sekretariacie szkoły. Na listy oczekujących zapisujemy dzieci powyżej 4 roku życia.
 2. Rekrutację do zerówki oraz klasy 1 przeprowadzamy co roku w lutym lub marcu. Jej przebieg odbywa się w trzech kolejnych etapach:
  A. DZIEŃ OTWARTY
  Rodzice i dzieci spotykają się na terenie szkoły w swobodnej formule z nauczycielami, dyrekcją, uczniami, rodzicami aktualnych uczniów (najczęściej jest to sobota). Udział w Dniu Otwartym do niczego nie zobowiązuje. Po spotkaniu można zapisać dziecko na rekrutację.
  B. REKRUTACJA
  W podanym terminie dzieci w grupach biorą udział w zajęciach z nauczycielami. Spotkanie w formie zabawy integracyjnej ma na celu wzajemne poznanie się. Nie jest ono egzaminem. Jego celem jest ocena gotowości szkolnej małych kandydatów, ich dojrzałości społecznej, emocjonalnej, intelektualnej, a także poznanie temperamentu przyszłych pierwszaków. Obserwacje posłużą do stworzenia zrównoważonej pod wieloma względami grupy. Rodzice kandydatów pozostawiają dzieci na kilka godzin w szkole i odbierają je o wyznaczonej godzinie. Na rekrutację obowiązują zapisy.
  C. INDYWIDUALNA ROZMOWA
  W ustalonych indywidualnie terminach rodzice, którzy są zdecydowani na zapisanie dziecka do szkoły, zapraszani są na rozmowę w celu omówienia szczegółów przyjęcia oraz toku nauki.
 3. Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy 0 i 1 zostaje podjęta na podstawie poniższych kryteriów:
  – spotkanie dzieci w grupach (ocena dojrzałości społecznej, gotowości do pracy w grupie);
  – spotkanie indywidualne rodziców (zbieżność wzajemnych oczekiwań, akceptacja programu wychowawczego);
  – płeć dziecka (staramy się o względną równowagę);
  – fakt bycia rodzeństwem ucznia (lub rodzeństwem absolwenta) naszej szkoły;
  – rodzeństwom przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu.
 4. Informacja o wynikach naboru jest przekazywana rodzicom kandydatów telefonicznie nie później niż do końca kwietnia. Tworzymy również listę rezerwową dzieci, którym proponujemy miejsce w klasie w razie rezygnacji któregoś z przyjętych pierwszoklasistów.
 5. Uczniem klasy 0 i 1 zostaje dziecko:
  – którego rodzice zawarli ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej;
  – którego rodzice, w ustalonym z dyrekcją terminie, wnieśli opłatę wpisową.
I CO DALEJ…

Mamy taki zwyczaj, że po zakończeniu roku szkolnego, jeszcze przed wakacjami, nasze nowe pierwszaki spotykają się z wychowawcą, aby łatwiej im było myśleć o szkole w czasie wakacji. W czasie wspólnej zabawy poznają kolegów i koleżanki, swoją klasę i panią.

 

Leave a Reply