Wychowanie dla Wszechświata

W sobotę 14 kwietnia będziemy gościć panią Monikę Pawluczuk wraz ze studentkami studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Nasza szkoła udostępnia przestrzeń dla organizacji warsztatów o kosmosie, które będą prowadzone metodą Marii Montessori. Warsztaty odbędą się w godz. 12.00-15.30 i wezmą w nich udział także nauczyciele NISP w Mysiadle.

Program warsztatów:

MONTESSORIAŃSKA KONCEPCJA EDUKACJI KOSMICZNEJ
– WYCHOWANIA DLA WSZECHŚWIATA

I

Wprowadzenie w rolę i miejsce wychowania kosmicznego
w pedagogice Marii Montessori

II
Narodziny Układu Słonecznego – aspekt astronomiczny
1. Od całości do części – rola wyobraźni dziecięcej w kształtowaniu pojęć dotyczących wszechświata.
2. Opowieść o narodzinach Układu Słonecznego.
3. Prezentacja pomocy dotyczących wybranych pojęć astronomicznych.

III
Historia Planety Ziemi – aspekt geograficzny
1. Formowanie się Ziemi jako planety, zjawiska wulkaniczne.
2. „Kontynenty poruszają się” opowieść o dynamice ukształtowania globu ziemskiego.
3. “Od globusa do mapy” – pokaz pracy z montessoriańskimi pomocami rozwojowymi z zakresu geografii.

IV
Co nam daje Ziemia? – aspekt geologiczny
1. Skały i ich rodzaje – pochodzenie i budowa skał wulkanicznych, metamorficznych i osadowych.
2. Bogactwa naturalne Ziemi.
3. Propozycje ćwiczeń z zakresu geologii.

V
Eksplozja życia na Ziemi – aspekt botaniczny i zoologiczny
1. Wstęgi czasu jako liniowe reprezentacje długości życia na Ziemi.
2. Pojawienie się pierwszych organizmów roślinnych i zwierzęcych.
3. Bogactwo fauny i flory.

VI
Pojawienie się człowieka na Ziemi – aspekt historyczny i kulturowy
1. Pierwsze cywilizacje.
2. Podstawowe potrzeby ludzkie.
3. Prezentacja pomocy dotyczących historii cywilizacji.

 

Leave a Reply