Pierwsi pod każdym względem

Pierwsza klasa pierwszy raz pracowała na lekcji hybrydowo i w dodatku pierwszy raz metodą storyline! Pewnie jesteście ciekawi, co to takiego? Otóż metoda storyline to metoda aktywnego nauczania integralnego, która umożliwia uczniom wykonywanie zadań z różnych dziedzin wiedzy. Podstawę takich zajęć stanowi fabuła, czyli np. tekst literacki. 

Naszą fabułę stanowiła baśń „Calineczka”, z którą uczniowie zapoznali się w ramach zadania domowego. Na lekcji prowadziliśmy rozmowę na bazie przygotowanych przez nauczyciela pytań kluczowych („Jak mogło zmienić się życie starej kobiety z chwilą pojawienia się w jej domu małej dziewczynki?”, „Co jest potrzebne roślinom do życia?”, „W jaki sposób możemy pomagać innym ludziom?”). Odnieśliśmy się też do tematu związanego z prawami dziecka.

Lekcji towarzyszyły konkretne aktywności, które podejmowały dzieci (np. portret Calineczki, wymienianie cech posiadanych przez Calineczkę, rysowanie kwiatu, z którego „wyrosła” Calineczka). Po wykonaniu wszystkich zadań nastąpiło podsumowanie zrealizowanego tematu. Zadaniem dzieci było zilustrowanie kilku sytuacji, w których mogą powiedzieć, że są szczęśliwi. 

Zapraszamy do podziwiania galerii z uczniowskich zeszytów:) 

Leave a Reply