Jak rozumieć i wspierać…?

W imieniu Powiatu Piaseczyńskiego zapraszamy rodziców dzieci młodszych oraz starszych (w tym młodzieży na etapie szkół ponadpodstawowych) na spotkania o charakterze wykładowo-warsztatowym pt.

Jak rozumieć i wspierać dzieci i młodzież na etapie powrotu do nauczania stacjonarnego?

Spotkanie odbędzie się online na platformie MEET GOOGLE i poprowadzą je psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Katarzyna Sitarek i Ewa Lubianiec. Zapraszamy w następujących terminach:

8 czerwca 2021

godz. 18.30-20.00
Spotkanie dla rodziców dzieci młodszych (6+)

9 czerwca 2021

godz. 18.30-20.00
Spotkanie dla rodziców dzieci starszych (12+ i etap szkoły ponadpodstawowej)

Osoby zainteresowane wykładami, które nie otrzymały maila z linkiem, mogą go otrzymać w sekretariacie szkoły (sekretariat@szkolawmysiadle.pl)

Część wykładowa zostanie nagrana i będzie możliwość jej udostępnienia rodzicom, którzy nie wezmą udziału w spotkaniu. Na każdym ze spotkań może być maksymalnie 250 osób.