Sąd nad Syzyfem


… sąd ostatecznie uznał Syzyfa za winnego zarzucanych mu czynów.

Pod czerwcowym niebem


Początek czerwca przyniósł nareszcie ciepłe dni i zaproszenie, by ruszyć przed siebie – po przygodę!