Sąd nad Syzyfem


… sąd ostatecznie uznał Syzyfa za winnego zarzucanych mu czynów.