Nowe pomoce dydaktyczne

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z programu Aktywna Tablica, adresowanego również do szkół, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki dotacji wzbogacimy nasze zasoby dydaktyczne m.in. o specjalistyczne pomoce i narzędzia do pracy z uczniami ze SPE, w tym oprogramowanie terapeutyczne i przedmiotowe. Dokupimy także jeden tablet do pracy indywidualnej, pomoce fizyczne – do indywidualnej i grupowej nauki abstrakcyjnego myślenia oraz modele przestrzenne i mikroskop cyfrowy.

(Ilustracja: freepik.com)