Matematyka – i wszystko GRA! (III edycja)

Zapraszamy rodziców uczniów z klas 0-3 (także spoza naszej szkoły) na warsztaty rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci, z wykorzystaniem specjalnie skonstruowanych gier. Poprowadzi je Paulina Janiszek, wychowawczyni klasy 2, nauczycielka specjalizująca się w edukacji matematycznej dzieci młodszych.

Kiedy?

20 listopada (sobota)
godz. 10.00-13.50
(dwa moduły po 1 godz. 40 min. + 30 min. przerwa kawowa) 

Gdzie?

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle, ul. Krótka 11

Program warsztatów
10.00-11.40 – Moduł I – Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?
11.40-12.10 – Przerwa kawowa
12.10-13.50 – Moduł II – Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający treści poruszane na warsztatach.

Cena warsztatów – 50 zł
Wpłat prosimy dokonywać najpóźniej do 18 listopada na konto szkoły:

VOLKSWAGEN BANK S.A.
85 2130 0004 2001 0343 4511 0001
Tytuł przelewu: Warsztaty matematyczne

W warsztatach może wziąć udział 16 osób, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość powtórzenia szkolenia w przypadku większej liczby chętnych.


Moduł I
Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?

W tej części warsztatów uczestnicy dowiedzą się, dlaczego w rozwoju dzieci ważne są gry, jakie są rodzaje gier, jak wprowadzić dzieci w tajniki konstruowania gier. Skonstruują także (w zespołach) własną grę i zagrają w nią.

Moduł II
Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne (z wykorzystaniem miarki krawieckiej, kości i kart do gry)

W tej części warsztatów zaprezentowane zostaną gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne u dzieci. Gry i zabawy posegregowane będą według stopnia trudności: zaczniemy od najmłodszych dzieci, a zakończymy na grach dla dzieci kończących etap edukacji wczesnoszkolnej.

Relacja z I edycji warsztatów (2017)
Relacja z II edycji warsztatów (2018)

O prowadzącej

Paulina Janiszek uczy w Niepublicznej Integracyjnej Szkole Podstawowej w Mysiadle. Jest wychowawczynią klasy drugiej oraz pedagogiem terapeutą. Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe uprawnienia zdobyła na studiach podyplomowych „Terapia pedagogiczna z elementami systemu Marii Montessori”, „Matematycznie uzdolnione dzieci” oraz „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Ukończyła również roczny kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki Marii Montessori. Jest fanką matematyki w działaniu. W naszej szkole wprowadza innowację pedagogiczną, której celem jest rozwijanie uzdolnień matematycznych. Jest nauczycielem pełnym pasji i stara się rozbudzać w dzieciach chęć do radosnego odkrywania świata.

Kontakt: janiszek@szkolawmysiadle.pl