Święto Niepodległości 2021

W tym roku z okazji Święta Niepodległości zajęliśmy się tematem wolności, a przyświecało nam hasło: Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przypadek, ale przez wybór – jego wybór (Dwight D. Eisenhower).

Na początku tworzyliśmy prace pokazujące, za co lubimy Polskę, co najbardziej w niej lubimy, co jest dla nas ważne – była więc i szkoła w Mysiadle, Zagajdzie, Biebrza, i domy babć, lotnisko, Bałtyk… Potem zastanawialiśmy się, czym jest wolność, jakie wybory prowadzą do wolności, a jakie do zniewolenia. Na przykładzie historii Polski zastanawialiśmy się, jak Polska wykorzystywała swoją wolność w najważniejszych momentach historii. Każdy pisał, mówił lub rysował, czym dla niego jest wolność. Całość miała formę sześcioetapowej gry.

Relacja: Katarzyna Mazur