Radom całkiem bliski


Uff, 31 stycznia zakończyliśmy I semestr. Wszyscy zdali :). Następnego dnia nauczyciele dali odetchnąć uczniom klas 4 – 6 i zamiast na lekcje, pojechaliśmy do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl „Tajemniczy ogród”. Wrażenia były rożne – klasie 4 przedstawienie podobało się bardzo (gdyby nie siedzące za nimi bardzo małe dzieci, które miały kłopot z … Continue reading Radom całkiem bliski

Gimnazjum


Zależy nam, aby młody człowiek w naszym gimnazjum kształcił się i rozwijał w sposób harmonijny, zgodny z jego potrzebami intelektualnymi, społecznymi, emocjonalnymi oraz fizycznymi. Misja, którą się kierujemy to wychowanie człowieka kreatywnego, otwartego i świadomego swoich możliwości. Staramy się osiągać ten cel przez odpowiednią organizację i różnorodne formy pracy z uczniami. Więcej…