Animujemy Wspólnotę


men lewe z godłem

ANIMUJEMY WSPÓLNOTĘ to projekt edukacyjny i filmowy, który został przeprowadzony w ramach zadania publicznego „Rodzina Polonijna”, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt polegał na zrealizowaniu w ciągu roku szkolnego 2018/2019 filmu animowanego pod kierunkiem zawodowego reżysera i animatora Michała Mroza. Autorami są uczniowie Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle i Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Działania objęte projektem miały miejsce na terenie obu szkół (wrzesień 2018 – czerwiec 2019) oraz na Podlasiu (wrzesień 2019). Uczniowie z Wilna gościli w Polsce w dniach 7-14 października 2018, a uczniowie z Mysiadła w dniach 21-28 października 2018 byli gośćmi na Litwie.

W projekcie wzięło udział 40 uczniów i uczennic z klas 5-8 oraz z gimnazjum. W jego realizację włączyło się kilkunastu nauczycieli i nauczycielek z obu szkół:

 • Katarzyna Chrzczanowicz (warsztaty dla nauczycieli z Wilna, lekcje projektowe)
 • Barbara Dainovič (koordynacja, oprowadzanie wycieczek, lekcje projektowe)
 • Jolanta Dekevičienė (lekcje projektowe – muzyka)
 • Katarzyna Delążek-Gawryś (warsztaty dla nauczycieli z Wilna)
 • Renata Dobrowolska (koordynacja, lekcje projektowe, warsztaty dla nauczycieli z Wilna)
 • Wiesława Czernigowska (oprowadzanie wycieczek, lekcje projektowe)
 • Lucija Godvod (lekcje projektowe)
 • Marta Goszcz (lekcje projektowe – plastyka, współprowadzenie warsztatów)
 • Magdalena Gregorczuk (koordynacja, oprowadzanie wycieczek, lekcje projektowe)
 • Paulina Janiszek (warsztaty dla nauczycieli z Wilna)
 • Jacek Kierżek (opiekun wycieczek)
 • Katarzyna Mazur (opiekunka wycieczek, lekcje projektowe)
 • Lucyna Skowron (opiekun wycieczek, lekcje projektowe)
 • Jolanta Śnieżko (lekcje projektowe – plastyka)
 • Martyna Rzepecka (warsztaty dla nauczycieli z Wilna)
 • Agata Węglińska-Szulc (warsztaty dla nauczycieli z Wilna)
 • Ewa Wodecka (lekcje projektowe – jęz. polski)
 • Michał Wodecki (opiekun wycieczek)

Relacje z poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu i bogaty materiał fotograficzny były systematycznie publikowane na blogu projektu ANIMUJEMY WSPÓLNOTĘ. Zachęcamy do jego odwiedzenia.

Etapy projektu do informacji dla rodziców

Z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że udało nam się zrealizować zakładane cele projektu, do których należały:

 • integracja młodzieży polskiej i polonijnej,
 • budowanie wśród młodzieży polonijnej poczucia wspólnoty z rodakami w Polsce,
 • stworzenie trwałej płaszczyzny komunikacji opartej na współpracy przy realizacji dzieła filmowego,
 • podniesienie poziomu wiedzy obu grup młodzieży o historii Polski, geografii i wybitnych, zasłużonych dla polskiej kultury postaciach,
 • wymiana doświadczeń zawodowych i wiedzy pomiędzy nauczycielami obu szkół,
 • wzbogacenie zasobów edukacyjnych obu grup o umiejętność pracy z profesjonalnym programem do tworzenia animacji,
 • przekierowanie korzystania przez młodzież z multimediów jako narzędzi rozrywki na korzystanie z nich jako narzędzi twórczości, rozumiane jako wkład w profilaktykę uzależnień behawioralnych od internetu i telefonu,
 • stworzenie młodzieży polonijnej okazji do doskonalenia współczesnego języka polskiego,
 • prezentacja możliwości wzajemnej współpracy oraz popularyzacja wiedzy o polskim dziedzictwie poza granicami Polski,
 • wypracowanie ram długoletniej współpracy między naszymi szkołami już po zakończeniu projektu.

Wspólnie realizowane przedsięwzięcie edukacyjne i filmowe stało się okazją do wzajemnego poznania i nawiązania koleżeńskich relacji wśród młodzieży. Uczestnicy projektu spotykali się w różnych sytuacjach: na wycieczkach i lekcjach, podczas warsztatów i wykładów, a w końcu – w swoich domach w czasie wolnym. Finałem projektu był wspólny trzydniowy wyjazd na Podlasie, do Dworu Dobarz, gdzie odbyła się projekcja filmu.

Blog projektu: ANIMUJEMY WSPÓLNOTĘ
Strona Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie
Filmowe relacje z projektu Animujemy Wspólnotę na kanale Youtube