COVID-19: Zasady funkcjonowania szkoły


Przekazujemy Państwu Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Stworzony zgodnie z zaleceniami i wytycznymi MEN, ale dostosowany do warunków naszej szkoły.