Rekrutacja uzupełniająca 2020/21 – online


Tegoroczna rekrutacja odbyła się w styczniu i formalnie została zakończona, ale dysponujemy jeszcze kilkoma miejscami w klasie 0 i 1.

Obecnie organizujemy nabór uzupełniający w trybie online:

 • spotykamy się poprzez komunikator z rodzicami przyszłego ucznia – rozmawiamy o dziecku, o szkole, poznajemy się (dyrekcja + rodzice kandydata);
 • w osobnym, wcześniej umówionym terminie, pedagodzy spotykają się poprzez komunikator z przyszłym kandydatem i prowadzą rozmowę, w trakcie której poznają dziecko, sprawdzają gotowość szkolną, na ile się da, oceniają ryzyko dysleksji (wcześniej uzgadniamy z rodzicami, czy oni i dziecko są gotowi na takie spotkanie w przyjaznej atmosferze – rodzice cały czas mogą towarzyszyć dziecku);
 • prosimy rodziców o opinię o dziecku z przedszkola.

Jak tylko szkoła zostanie otwarta, zaprosimy do niej zgłoszonych kandydatów na kilkudniowy okres próbny.


Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Szkoły w Mysiadle, prosimy o kontakt z sekretariatem:

tel. 788 351 533, sekretariat@szkolawmysiadle.pl


Procedura przyjęć uczniów do klasy pierwszej

 1. Zgłoszenia kandydatów na uczniów są przyjmowane w ciągu całego roku w sekretariacie szkoły. Na listy oczekujących zapisujemy dzieci powyżej 4 roku życia.
 2. Rekrutację do zerówki oraz klasy 1 przeprowadzamy na początku każdego roku kalendarzowego. Jej przebieg odbywa się w dwóch etapach:
  A. REKRUTACJA
  W podanym terminie dzieci w grupach biorą udział w zajęciach z nauczycielami. Spotkanie w formie zabawy integracyjnej ma na celu wzajemne poznanie się. Nie jest ono egzaminem. Jego celem jest ocena gotowości szkolnej małych kandydatów, ich dojrzałości społecznej, emocjonalnej, intelektualnej, a także poznanie temperamentu przyszłych pierwszaków. Obserwacje posłużą do stworzenia zrównoważonej pod wieloma względami grupy. W trakcie trwania zajęć z dziećmi rodzice kandydatów odbywają spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły. Dzieci pozostają w szkole przez kilka godzin i są odbierane przez rodziców o wyznaczonej godzinie. Na rekrutację obowiązują zapisy.
  B. INDYWIDUALNA ROZMOWA
  W ustalonych indywidualnie terminach rodzice, którzy są zdecydowani na zapisanie dziecka do szkoły, zapraszani są na rozmowę w celu omówienia szczegółów przyjęcia oraz toku nauki.
 3. Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy 0 i 1 zostaje podjęta na podstawie poniższych kryteriów:
  – spotkanie dzieci w grupach (ocena dojrzałości społecznej, gotowości do pracy w grupie);
  – spotkanie indywidualne rodziców (zbieżność wzajemnych oczekiwań, akceptacja programu wychowawczego);
  – płeć dziecka (staramy się o względną równowagę);
  – fakt bycia rodzeństwem ucznia (lub rodzeństwem absolwenta) naszej szkoły;
  – rodzeństwom przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu.
 4. Informacja o wynikach naboru jest przekazywana rodzicom kandydatów telefonicznie nie później niż do połowy lutego. Tworzymy również listę rezerwową dzieci, którym proponujemy miejsce w klasie w razie rezygnacji któregoś z przyjętych pierwszoklasistów.
 5. Uczniem klasy 0 i 1 zostaje dziecko:
  – którego rodzice zawarli ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej;
  – którego rodzice, w ustalonym z dyrekcją terminie, wnieśli opłatę wpisową.

I CO DALEJ…

Mamy taki zwyczaj, że po zakończeniu roku szkolnego, jeszcze przed wakacjami, nasze nowe pierwszaki spotykają się z wychowawcą, aby łatwiej im było myśleć o szkole w czasie wakacji. W czasie wspólnej zabawy poznają kolegów i koleżanki, swoją klasę i panią.