Rekrutacja 2018/19

Jeżeli spodobał się Państwu program wychowawczy naszej szkoły i metody jakimi pracujemy, a cele jakie zamierzamy osiągnąć w pracy z dziećmi są zbieżne z Waszymi celami – zapraszamy!

Jesteśmy szkołą przyjazną i zawsze otwartą. Jeżeli z jakichś powodów nie mogli Państwo wziąć udziału w marcowej rekrutacji, a są Państwo zainteresowani zapisaniem do nas dziecka, prosimy o kontakt z sekretariatem. Zdarza się, że mamy możliwość uzupełnienia listy dzieci w poszczególnych klasach. Jest to szansa dla rodziców, którzy decyzję o wyborze szkoły z różnych powodów podejmują w późniejszych terminach. Procedura rekrutacji wygląda podobnie, ale jej szczegóły ustalane są już indywidualnie.

SEKRETARIAT: tel. 22 701 40 77, sekretariat@szkolawmysiadle.pl

ABC REKRUTACJI, czyli procedura przyjęć uczniów do klasy pierwszej
 1. Zgłoszenia kandydatów na uczniów są przyjmowane w ciągu całego roku w sekretariacie szkoły. Na listy oczekujących zapisujemy dzieci powyżej 4 roku życia.
 2. Rekrutację do „zerówki” oraz klasy 1 przeprowadzamy co roku w lutym lub marcu. Jej przebieg odbywa się w trzech kolejnych etapach:A. DZIEŃ OTWARTY: rodzice i dzieci spotykają się na terenie szkoły w swobodnej formule z nauczycielami, dyrekcją, uczniami, rodzicami aktualnych uczniów (najczęściej jest to sobota). Udział w Dniu Otwartym do niczego nie zobowiązuje. Po spotkaniu można zapisać dziecko na rekrutację.

  B. REKRUTACJA: w podanym terminie dzieci w grupach biorą udział w zajęciach z nauczycielami. Spotkania mają na celu wzajemne poznanie się. Spotkanie dziecięce ma charakter zabawy integracyjnej. Nie jest egzaminem. Jego celem jest ocena gotowości szkolnej małych kandydatów, ich dojrzałości społecznej emocjonalnej, intelektualnej, a także poznanie temperamentu przyszłych pierwszaków. Obserwacje posłużą do stworzenia zrównoważonej pod wieloma względami grupy pierwszaków. W tym samym czasie rodzice kandydatów uczestniczą w spotkaniu z dyrekcją szkoły. Na rekrutację obowiązują zapisy.

  C. INDYWIDUALNA ROZMOWA Z DYREKCJĄ: w ustalonych terminach rodzice wybranych w rekrutacji kandydatów, którzy są zdecydowani na zapisanie dziecka do szkoły, odbywają indywidualne spotkania z dyrekcją i nauczycielami.

 3. Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy 0 i 1 zostaje podjęta na podstawie poniższych kryteriów:
  • spotkanie dzieci w grupach (ocena dojrzałości społecznej, gotowości do pracy w grupie);
  • spotkanie indywidualne rodziców (zbieżność wzajemnych oczekiwań, akceptacja programu wychowawczego);
  • płeć dziecka (staramy się o względną równowagę);
  • fakt bycia rodzeństwem ucznia (lub rodzeństwem absolwenta) naszej szkoły;
  • rodzeństwom przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu.
 4. Informacja o wynikach naboru jest przekazywana rodzicom kandydatów telefonicznie nie później niż do końca kwietnia. Tworzymy również listę rezerwową dzieci, którym proponujemy miejsce w klasie w razie rezygnacji któregoś z przyjętych pierwszoklasistów.
 5. Uczniem klasy 0 i 1 zostaje dziecko:
  • którego rodzice zawarli ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej;
  • którego rodzice, w ustalonym z dyrekcją terminie, wnieśli opłatę wpisową.
I CO DALEJ…

Mamy taki zwyczaj, że po zakończeniu roku szkolnego, jeszcze przed wakacjami, nasze nowe pierwszaki spotykają się z wychowawcą, aby łatwiej im było myśleć o szkole w czasie wakacji. W czasie wspólnej zabawy poznają kolegów i koleżanki, swoją klasę i panią…