Najważniejsze są:
uczciwość i troska o każde dziecko. Pojęcia, które nas opisują, to:
wiedza, wspólnota, jednostka, zaufanie, harmonia, ekologia.