Zależy nam, aby młody człowiek w naszym gimnazjum kształcił się i rozwijał w sposób harmonijny, zgodny z jego potrzebami intelektualnymi, społecznymi, emocjonalnymi oraz fizycznymi. Misja, którą się kierujemy to wychowanie człowieka kreatywnego, otwartego i świadomego swoich możliwości. Staramy się osiągać ten cel przez odpowiednią organizację i różnorodne formy pracy z uczniami.

Co sprawia, że nasze gimnazjum jest szczególnie atrakcyjne:
 • Nauka w małych grupach, co zapewnia pełne zapoznanie się nauczyciela z możliwościami ucznia oraz bardzo dobry wzajemny kontakt.
 • 4 języki obce, z których wiodącym jest j. angielski i 3 języki do wyboru: j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski.
 • Nauka historii w języku polskim oraz w języku angielskim.
 • Wymiany uczniowskie z amerykańską młodzieżą ze szkoły Nativity w Cincinnati w ramach projektu Friendship Journey.
 • Wyjazdy na Euroweek, gdzie uczniowie pracują wspólnie w międzynarodowym gronie.
 • Projekty gimnazjalne zgodne z zainteresowaniami uczniów lub wybierane z propozycji nauczycieli. Co najmniej 4 w trakcie nauki w gimnazjum.
 • Godziny wychowawcze, podczas których realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego oraz program nauczania zdolności interpersonalnych.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa w formie warsztatów na terenie i w okolicach szkoły i/lub podczas wyjazdu.
 • Bogata oferta zajęć sportowych,
 • Szkoła posiada własną salę gimnastyczną i boisko do piłki plażowej.
 • Pomoc pedagoga-terapeuty oraz psychologa dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi.
 • Lekcje dodatkowe przygotowujące do egzaminu w klasie III.
 • Konsultacje z nauczycielami przedmiotów dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi.
 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych.
 • Kółka zainteresowań.
 • Kalendarz nietypowych imprez szkolnych.
 • Zajęcia pozalekcyjne w instytucjach naukowych i kulturalnych.
 • Wycieczki do ciekawych miejsc.
 • Od niedawna pracujemy w nowym, przytulnie zaaranżowanym budynku.