Innowacja matematyczna


Od roku szkolnego 2015/2016 w naszej Szkole realizowany jest „Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej”. Został on opracowany specjalnie dla naszej Szkoły przez profesor Edytę Gruszczyk-Kolczyńską (polską pedagog, profesor nauk humanistycznych,autorką pionierskiej i wielokrotnie wznawianej książki „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki: przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze”) i Ewę Zielińską (wieloletnią nauczycielką wychowania przedszkolnego, prowadzącą zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej). Szósty rok życia dziecka to okres szczególnej wrażliwości w jego rozwoju. Robimy więc wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać go do pielęgnowania i rozwijania uzdolnień matematycznych naszych uczniów. Wprowadzenie innowacji w nauczaniu matematyki przyczyniło się do:

  • podniesienia poziomu nauczania,
  • wyodrębnienia edukacji matematycznej z edukacji zintegrowanej.

Realizowany przez nas Program zakłada brak klasycznych książek do matematyki. Uczniowie zdobywają wiedzę w sposób praktyczny, przez doświadczenie. Każdy uczeń samodzielnie prowadzi swój własny podręcznik ,,Moja matematyka”, do którego wpina przygotowane przez nauczyciela lub wykonane samodzielnie karty pracy. Na zajęciach z matematyki używamy przedmiotów znajdujących się na co dzień w najbliższym otoczeniu ucznia (elementów garderoby, gier planszowych, kart, kasztanów, żołędzi itp.), a także kart do klasyfikacji, figur geometrycznych, liczydeł i samodzielnie wykonanych przez uczniów liczydełek.

Rozszerzamy zakres liczenia. Nauka dodawania i odejmowania prowadzona jest na wszystkich etapach edukacji wczesnoszkolnej (od liczenia konkretów po liczenie w pamięci).