Uczymy i wychowujemy


Nasza szkolna przestrzeń to miejsce poznawania i doświadczania, kształtowania umiejętności i zdobywania wiedzy, odkrywania talentów i pielęgnowania przyjaźni. To świat zrozumiały dla dzieci i otwarty na ich potrzeby. W naszej szkole każde dziecko może pracować zgodnie ze swoim rytmem i możliwościami. Tworzymy miejsce przyjazne, pełne rodzinnej atmosfery.

WARTOŚCI

 • Wychowujemy dzieci w oparciu o ważne, uniwersalne wartości – dobro, mądrość, uczciwość, odpowiedzialność, miłość, piękno.
 • Pielęgnujemy w dzieciach szacunek do kultury, narodowości, tradycji, historii, autorytetów.
 • W naszym szkolnym świecie z dużą świadomością i uważnością celebrujemy święta narodowe i kościelne.
 • Jest dla nas ważne, aby nasze dzieci miały kontakt z dobrą literaturą i sztuką.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

 • Przekazujemy rzetelną wiedzę.
 • Zapewniamy wysoki poziom nauczania.
 • Przygotowujemy naszych uczniów do udziału w testach ogólnopolskich, w których osiągają oni wysokie wyniki.
 • Poprzez naukę w małych grupach odpowiadamy na indywidualne potrzeby uczniów. Ich rozwój wspiera system konsultacji.
 • Kształtujemy kompetencje niezbędne we współczesnym świecie.
 • Dbamy o nauczanie języków obcych.

KREATYWNOŚĆ

 • Korzystamy z twórczych metod nauczania.
 • Już od pierwszej klasy nasi uczniowie realizują projekty w oparciu o swoje zainteresowania (tzw. Paszporty).
 • Otwieramy przestrzeń dla zdobywania doświadczeń i rozwijania talentów.
 • Podtrzymujemy i rozwijamy potrzeby twórczej ekspresji.
 • Rozbudowujemy ofertę zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań.

PRZYJAZNA ATMOSFERA

 • Wiemy, że gotowość do podejmowania wysiłku oraz kreatywność idą w parze z odwagą i poczuciem własnej wartości.
 • Dbamy, aby nasza szkoła była przyjaznym środowiskiem, które akceptuje, wspiera i rozwija.
 • Celebrujemy codzienność poprzez wspólne posiłki, spacery, rozmowy.

WSPARCIE

 • Reagujemy na trudności.
 • Angażujemy się w procesy wspierające w trudnościach.
 • Prowadząc zajęcia w niedużych grupach, mamy możliwość koncentrowania się na każdym dziecku adekwatnie do sygnalizowanych przez nie potrzeb.
 • Zapewniamy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

SZACUNEK

 • Tworzymy miejsce bezpieczne i pewne dla wszystkich.
 • Mając świadomość, że przyjaźnie to ważny element rozwoju dzieci, proponujemy jasne zasady funkcjonowania w grupie.
 • Uczymy i wychowujemy, przywiązując dużą wagę do kształtowania umiejętności współpracy.
 • Realizujemy program „Kwiat Kultury”.
 • Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach kształtujących umiejętności interpersonalne, takie jak: współpraca, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja, w tym komunikowanie się metodą NVC (Porozumienia bez Przemocy).