PROWADZENIE: Michał Wołowik

Zajęcia opierać się będą przede wszystkim na doświadczaniu i obserwowaniu przyrody, jej zmienności i procesów w niej zachodzących. Będziemy chodzić w teren, aby obserwować i oglądać.