Kwiat Kultury


(Ilustracja: freepik.com)

W naszej Szkole przywiązujemy dużą wagę do kształtowania postaw prospołecznych: szacunku dla innych, umiejętności odnajdywania się w różnych sytuacjach, punktualności, dbałości o porządek we wspólnej przestrzeni, odpowiedzialności i solidności. W oparciu o wieloletnie doświadczenie pedagogiczne wypracowaliśmy system działań promujących i nagradzających pożądane zachowania. W ramach całorocznego projektu „Kwiat kultury” co kilka tygodni wyznaczamy „kulturalne” cele (np. porządek w szatni, podnoszenie ręki, mówienie „dzień dobry”) i wskazujemy narzędzia służące do ich realizacji. W założonym okresie, codziennie, ćwiczymy, korygujemy, zapewniamy uczniom stałą informację zwrotną, doceniamy czynione przez nich postępy, a na koniec podsumowujemy efekty i nagradzamy naszych wychowanków. Kwiat kultury kwitnie, a „serce roście”!