Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony Biura Edukacji m. st. Warszawy. Znajdują się na niej wszelkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Znaleźć tam można m.in.:

  • plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m. st. Warszawa na rok szkolny 2022/2023 (ilość oddziałów i uczniów przewidzianych w naborze);
  • warunki i kryteria rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, integracyjnych;
  • szczegółowy sposób naliczania punktów;
  • harmonogram rekrutacji.

Zachęcamy także do zapoznania się z informatorem „Wybierz szkołę dla siebie”, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.

Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie znajduje się również wykaz zawodów wiedzy, artystycznych, sportowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Polecamy również portal otouczelnie.pl.

W bardzo wygodny i uporządkowany sposób przedstawione są tu szkoły średnie (nie tylko warszawskie). Można w łatwy sposób zawęzić wybór do określonej dzielnicy lub profilu szkoły. Po dokonaniu wyboru widzimy podstawowe informacje o dostępnych oddziałach, profilach, rozszerzeniach oraz adres strony szkoły. Obecnie w weekendy wiele szkół organizuje dni otwarte dla uczniów i rodziców. Informacje o ich terminach podane są na stronach szkół.

Ważna informacja

Uczniowie kl. 8 uczestniczą obecnie w warsztatach rozwoju osobistego w ramach szkolnego programu Doradztwa Zawodowego. Zajęcia te mają na celu pogłębienie świadomości swoich mocnych stron i predyspozycji w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Poradniki da uczniów i rodziców

Jak mądrze wybierać i wspierać?
Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Jak pracujemy z klasami 7-8

Uczniowie dwóch najstarszych klas w naszej szkole:

  • Otrzymują regularne wsparcie psychopedagogiczne w sprawach dla nich ważnych i pilnych. W ramach cyklicznych spotkań z pedagogiem szkolnym rozmawiają o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, telefonów, gier komputerowych. Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej to również tematy, nad którymi się wspólnie pochylamy.
  • Uczestniczą w programie innowacyjnego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Przez cały rok poprzedzający egzamin mają zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych w ramach planu lekcji. Pogłębiają i utrwalają wiedzę, rozwiązując duże ilości zadań egzaminacyjnych – w efekcie ani wymagania egzaminacyjne, ani sposób egzekwowania wiedzy nie jest dla nich zaskoczeniem.

Więcej…