Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022

  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.
  • Punkty informacyjne w sprawie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.
  • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – Przewodnik dla Rodziców
  • Wyszukiwarka placówek oświatowych
  • Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2021/2022

Olimpiady i turnieje w roku szkolnym 2020/21


Poradniki da uczniów i rodziców

Jak mądrze wybierać i wspierać?
Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Co po szkole podstawowej?
Strona Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, na której można znaleźć aktualne informacje dotyczące edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

Technika i branżowe szkoły I stopnia – 2019
Informator Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Jak pracujemy z klasami 7-8

Uczniowie dwóch najstarszych klas w naszej szkole:

  • Otrzymują regularne wsparcie psychopedagogiczne w sprawach dla nich ważnych i pilnych. W ramach cyklicznych spotkań z pedagogiem szkolnym rozmawiają o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, telefonów, gier komputerowych. Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej to również tematy, nad którymi się wspólnie pochylamy.
  • Uczestniczą w programie innowacyjnego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Przez cały rok poprzedzający egzamin mają zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych w ramach planu lekcji. Pogłębiają i utrwalają wiedzę, rozwiązując duże ilości zadań egzaminacyjnych – w efekcie ani wymagania egzaminacyjne, ani sposób egzekwowania wiedzy nie jest dla nich zaskoczeniem.

Więcej…