Projekty w klasach starszych


 1. Na początku semestru nauczyciele ogłaszają propozycje tematów projektów. Co wybrać w tym roku? Czy bryły platońskie lub ciąg Fibonacciego u Pan Misia, czy może Mini Festiwal Nauki lub Geograficzny Escape Room u pani Ani? A może wymyślimy własny projekt? Możliwości jest tak wiele!
 2. Tworzymy wewnątrzklasowe zespoły projektowe, dobierając się w kilkuosobowe grupy.
 3. Wybieramy opiekuna naszej grupy.
 4. Przez kilka tygodni pracujemy nad naszym projektem:
 • wyznaczamy cele i negocjujemy rozwiązania;
 • zastanawiamy się, jak twórczo zrealizować nasze zadanie;
 • dzielimy się zadaniami według naszych mocnych stron i predyspozycji;
 • działamy indywidualnie i zespołowo;
 • spotykamy się w domach i w szkole;
 • korzystamy ze wsparcia szkolnych specjalistów;
 • robimy błędy i je naprawiamy;
 • i wreszcie – przygotowujemy się do prezentacji na forum szkoły: przedstawiamy efekt naszej pracy i opowiadamy o całej drodze, jaką przeszliśmy, by dotrzeć do wspólnie ustalonego celu, odpowiadamy też na pytania naszych kolegów, koleżanek i nauczycieli.