Dziękujemy wszystkim nauczycielom i nauczycielkom, którzy z nami współpracowali i którzy zapisali się we wdzięcznej i pełnej sympatycznych wspomnień pamięci naszych uczniów!

Magda Stankiewicz
Była w naszej szkole wychowawcą. Ukończyła wychowanie resocjalizujące na Wydziale Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Przyznawała, że lubi swoją pracę, bo nie ma nic wspanialszego niż widok szczęśliwych dzieci.