Przyjdź na Krótką, zostań na dłużej!

Jeżeli z jakichś powodów nie zdążyli Państwo na rekrutację w styczniu, istnieje możliwość indywidualnej rekrutacji dodatkowej.

Więcej...

Close
Jeżeli spodobał się Państwu program wychowawczy naszej szkoły i metody, jakimi pracujemy, a cele, jakie zamierzamy osiągnąć w pracy z dziećmi są zbieżne z Waszymi celami – zapraszamy. Jesteśmy szkołą przyjazną i zawsze otwartą. Jeżeli nadal są Państwo zainteresowani zapisaniem do nas dziecka, prosimy o kontakt z sekretariatem. W szczególnych przypadkach przyjmujemy nowych uczniów także w trakcie trwania roku szkolnego. Jest to szansa dla rodziców, którzy decyzję o wyborze szkoły z różnych powodów podejmują w późniejszych terminach. Procedura rekrutacji wygląda podobnie, ale jej szczegóły ustalane są już indywidualnie.

Procedura rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie
tel. (22) 701 40 77 wew. 12
sekretariat@szkolawmysiadle.pl

Filozofia

Jesteśmy Niepubliczną Integracyjną Szkołą Podstawową w Mysiadle, założoną w 2000 roku przez Stowarzyszenie na rzecz Przyjaznego Dzieciom Świata. Nasza przytulna szkoła jest drugim domem dla ciekawych świata, wrażliwych dzieci, które razem z nami poszukują, doświadczają i zdobywają wiedzę.

Tworzymy bezpieczne miejsce, otwarte na potrzeby dzieci. Panują tu jasne reguły ustalane i przestrzegane przez wszystkich, nie ma rywalizacji, a każdy rozwija swoje możliwości i odkrywa talenty. Nasze cele dydaktyczne i wychowawcze osiągamy współpracując z Rodzicami, pedagogami i psychologami.

 • Chcemy, aby nasi wychowankowie byli mądrymi, uczciwymi, odważnymi i szczęśliwymi ludźmi.
 • Wyróżniają nas przyjazna, rodzinna atmosfera i twórcze metody pracy.

Szkoła w liczbach

20 lat istnienia,
160 absolwentów,
8-9 w skali staninowej
średnich wyników szkół w kraju na sprawdzianie
po 6 klasie (niezmiennie od kilkunastu lat)

Nasze wartości

Najważniejsze są:
uczciwość i troska o każde dziecko. Pojęcia, które nas opisują, to:
wiedza, wspólnota, jednostka, zaufanie, harmonia, ekologia.

Nasza metoda

Pracujemy w grupach, projektowo. W starszych klasach realizujemy dwujęzyczność w ramach metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), integrując ścieżki przedmiotowe.

SZKOŁA w MYSIADLE, TO…

 • Przyjazna i bezpieczna emocjonalnie atmosfera sprzyjająca skutecznej edukacji.
 • Twórcze metody pracy.
 • Zintegrowana i nie anonimowa szkolna społeczność, budowana na fundamencie szacunku, wzajemnego zaufania i indywidualnej odpowiedzialności.
 • Nauczyciele nieustannie doskonalący swój warsztat i systematyczna ewaluacja ich pracy.
 • Praca z uczniami o zróżnicowanych predyspozycjach edukacyjnych, a także z tymi, którzy przejawiają specyficzne wyzwania w rozwoju.
 • Innowacja matematyczna, polegająca m.in. na wyodrębnieniu matematyki z edukacji wczesnoszkolnej.
 • Wieloletnia współpraca z Nativity School w Cincinnati (wymiana uczniów), Gimnazjum im. Stanisława Syrokomli w Wilnie i Zespołem Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”.
 • Osiągnięcia naszych absolwentów: są uczniami bardzo dobrych gimnazjów i liceów oraz studentami prestiżowych kierunków uniwersyteckich; wielu z nich odniosło sukces artystyczny i sportowy.
 • Brak rekrutacji w oparciu o kryterium predyspozycji intelektualnych (brak testów wstępnych).
 • Klasy, w których uczy się maksymalnie 20 uczniów.
 • W każdym roku szkolnym jedna klasa na jednym poziomie nauczania.
 • Własna jadalnia, świetlica i biblioteka.
 • Zdrowe i dostosowane do indywidualnych preferencji posiłki.
 • Organizacja wykładów, szkoleń i warsztatów wspomagających kompetencje rodzicielskie i nauczycielskie, prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie edukacji, wychowania, psychologii itp.
 • Jasne reguły postępowania, wypracowane wspólnie z nauczycielami i rodzicami.
 • Nowy, przestronny budynek szkoły, otwarty w 2017 roku.
 • Przyjazna lokalizacja i wygodny dojazd ‒ szkoła znajduje się w cichym zakątku sprzyjającym nauce i odpoczynkowi.

Tablica ogłoszeń najdrobniejszych, czyli najkrócej o najważniejszych i najbardziej aktualnych szkolnych sprawach:)

Ankieta Absolwentki / Absolwenta

Nic nie poradzimy na to, że się przywiązujemy do naszych uczniów i kiedy oni idą w szeroki świat, pamiętamy, tęsknimy i jesteśmy ciekawi, co u nich słychać😀 Dlatego, Drogie Absolwentki i Drodzy Absolwenci Szkoły w Mysiadle, dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czego się (a może już: kogo) uczycie teraz i wypełnijcie naszą króciutką ANKIETĘ ABSOLWENTKI / ABSOLWENTA😘