Harmonogram 2021/22


Święto / wydarzenieData
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego1 września
Zebrania z rodzicami 6-10 września
Sprzątanie świata17 września
Wycieczka nad Biebrzę klas 4-621-24 września
Wycieczka do Zagajdzia klasy 827 września – 1 października
Wycieczka nad Biebrzę klasy 728 września – 1 października
Projekt w klasach 4-8 – ogłoszenie
tematów
6 października
Święto Pieczonego Ziemniaka oraz
Ślubowanie klasy 1
9 października
Projekt w klasach 4-8 – wybór tematu i
opiekuna
13 października
Pierwszy tydzień paszportowy w klasach
0-3
18-22 października
Dni otwarte w klasach 0-825-29 października
Sesje przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty
październik
Dzień wolny1 listopada
Święto Niepodległości w szkole10 listopada
Święto Niepodległości11-14 listopada – dni wolne
Drugi tydzień paszportowy w klasach 0-313-17 grudnia
Dni otwarte w klasach 4-813-17 grudnia
Kiermasz adwentowy15 grudnia
Wystawienie śródrocznych ocen
proponowanych przedmiotowych i
zachowania w klasach 4-8
20 grudnia
Jasełka i Wigilia Szkolna20 grudnia
Spotkanie uczniów NISP i Szkoły
Specjalnej „Dać Szansę” online
21 grudnia
Sesje przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty
grudzień
Przerwa świąteczno-noworoczna23 grudnia – 7 stycznia
Dyżur w szkole3, 4 i 5 stycznia
Zebrania dla rodziców uczniów klas 0-317-21 stycznia
Projekt w klasach 4-8 – prezentacja w
klasach
19 stycznia
Rada klasyfikacyjna (wystawienie ocen)25 stycznia
Projekt w klasach 4-8 – prezentacje na
forum szkoły
28 stycznia
Ferie zimowe31 stycznia – 11 lutego
Rada Podsumowująca Semestr15 lutego
Sesje przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty
luty
Rekrutacja do kl. 0 i 1luty/marzec
Święto Żołnierzy Wyklętych1 marca
Projekt w klasach 4-7 – ogłoszenie
tematów
2 marca
Trzeci tydzień paszportowy w klasach 0-37-11 marca
Projekt w klasach 4-7 – wybór tematu i
opiekuna
9 marca
Dni otwarte dla rodziców uczniów klas 0-314-18 marca
Dni otwarte dla rodziców uczniów klas 4-828 marca – 1 kwietnia
Rekolekcje Wielkopostnemarzec
Kiermasz wielkanocny6 kwietnia
Przerwa Wielkanocna14-19 kwietnia
Sesje przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty
kwiecień
Dzień Ziemi i Zdrowego Życia22 kwietnia
Majówka1-3 maja
Pierwsza komunia klasy 3maj
Czwarty tydzień paszportowy w klasach 0-
3
16-20 maja
Dni otwarte oraz zebrania dla rodziców
uczniów klas 4-8
16-20 maja
Wystawienie rocznych ocen
proponowanych przedmiotowych i
zachowania w klasach 4-8
23 maja
Test ósmoklasisty24, 25, 26 maja
Święto Rodziny4 czerwca
Projekt w klasach 4-7 – prezentacja w
klasach
8 czerwca
Projekt w klasach 4-7 – prezentacja na
forum szkoły
10 czerwca
Boże Ciało i dni wolne, związane z tym
świętem
16-19 czerwca
Zebrania dla rodziców uczniów klas 0-8czerwiec
Rada klasyfikacyjna (wystawienie ocen)21 czerwca
Uroczyste zakończenie roku szkolnego24 czerwca
Rada Podsumowująca Rok Szkolny27 czerwca