Rekrutacja na rok 2024/25


Zapraszamy na Krótką! Spotkania z kandydatami odbędą się 29 stycznia i 5 lutego.


Zgłoszenia kandydatów na uczniów można dokonać w ciągu całego roku poprzez wypełnienie poniższych ankiet rekrutacyjnych oraz w sekretariacie szkoły. Na listy oczekujących zapisujemy dzieci powyżej 4 roku życia.

tel. 22 701 40 77, 788 351 533
sekretariat@szkolawmysiadle.pl

Osoby, które zapoznały się z naszym Programem wychowawczym i są zainteresowane zapisaniem dziecka do Szkoły w Mysiadle, prosimy także o zapoznanie się z treścią wybranej Umowy oświatowej.

Umowa oświatowa dla dziecka z orzeczeniem

UWAGA!
Obecnie nie prowadzimy już rekrutacji do kl. 0-1 na rok szkolny 2024/25 dla kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Listy zostały zamknięte. Nie tworzymy list rezerwowych.


ABC rekrutacji

A. ANKIETA REKRUTACYJNA

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do naszej szkoły wypełniają ankietę rekrutacyjną. Prosimy ich również o dostarczenie aktualnej opinii o dziecku z przedszkola. Opinia powinna być przekazana szkole przed spotkaniem rekrutacyjnym. Szkoła kontaktuje się z osobami, które wypełniły ankietę, i zapisuje dzieci na listę rekrutacyjną.

B. SPOTKANIA GRUPOWE dla DZIECI

W podanym terminie zgłoszone i zapisane na listę dzieci biorą udział w grupowych zajęciach z nauczycielami. Spotkanie w formie zabawy integracyjnej ma na celu wzajemne poznanie się. Nie jest ono egzaminem. Jego celem jest ocena gotowości szkolnej małych kandydatów, ich dojrzałości społecznej, emocjonalnej, intelektualnej, a także poznanie temperamentu przyszłych pierwszaków i zerówkowiczów. Obserwacje posłużą do stworzenia zrównoważonej pod wieloma względami grupy. Dzieci pozostają w szkole przez kilka godzin i są odbierane przez rodziców o wyznaczonej godzinie.

C. SPOTKANIE OGÓLNE oraz ROZMOWY INDYWIDUALNE z RODZICAMI

  • W tym samym dniu, w którym spotykamy się z dziećmi, wszyscy rodzice kandydatów odbywają spotkanie informacyjne z dyrekcją szkoły.
  • W ustalonych już indywidualnie terminach rodzice, którzy są zdecydowani na zapisanie dziecka do szkoły, zapraszani są na rozmowę indywidualną w celu omówienia szczegółów przyjęcia oraz toku nauki.

Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy 0 i 1 zostaje podjęta na podstawie poniższych kryteriów:
– spotkanie dzieci w grupach (ocena dojrzałości społecznej, gotowości do pracy w grupie);
– spotkanie indywidualne rodziców (zbieżność wzajemnych oczekiwań, akceptacja programu wychowawczego);
– płeć dziecka (staramy się o względną równowagę);
– fakt bycia rodzeństwem ucznia (lub rodzeństwem absolwenta) naszej szkoły: rodzeństwom przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu.

Informacja o wynikach naboru jest przekazywana rodzicom kandydatów telefonicznie nie później niż do połowy marca. Tworzymy również listę rezerwową dzieci, którym proponujemy miejsce w klasie w razie rezygnacji któregoś z przyjętych pierwszoklasistów.

Uczniem klasy 0 i 1 zostaje dziecko:
– którego rodzice zawarli ze szkołą pisemną umowę o świadczenie usługi oświatowej;
– którego rodzice, w ustalonym z dyrekcją terminie, wnieśli opłatę wpisową.

I co dalej…

Mamy taki zwyczaj, że po zakończeniu roku szkolnego, jeszcze przed wakacjami, nasze nowe pierwszaki spotykają się z wychowawcą, aby łatwiej im było myśleć o szkole w czasie wakacji. W czasie wspólnej zabawy poznają kolegów i koleżanki, swoją klasę i panią.