Ankieta rekrutacyjna kl. 0-1 dla dzieci z orzeczeniem


Obecnie nie prowadzimy już rekrutacji do kl. 0 i 1 na rok szkolny 2022/23 dla kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Listy zostały zamknięte. Nie tworzymy list rezerwowych.