Jemy w dwóch „turach” – zerówka razem z klasami 1-3 i 4-8. Stoły w jadalni nakrywają klasowi dyżurni, którzy również odpowiadają za poobiednie porządki. Obiady przygotowywane są przez firmę Kreatywna Kuchnia.

MENU TYGODNIOWE

CENY OBIADÓW – MARZEC 2020

kl. 0-3

22 x 13,50 zł – 297 zł (zupa i drugie danie)
22 x 12 zł – 264 zł (drugie)
22 x 4,50 zł – 99 zł (zupy)

kl. 4-8

22 x 15 zł – 330 zł (zupa i drugie danie)
22 x 13,50 zł – 297 zł (drugie dania)
22 x 4,50 zł – 99 zł (zupy)


W roku szkolnym 2019/20 ceny obiadów wynoszą:

kl. 0-3
zupa i drugie danie – 13,50 zł
drugie danie – 12,00 zł
zupa – 4,50 zł

kl. 4-8
zupa i drugie danie – 15,00 zł
drugie danie – 13,50 zł
zupa – 4,50 zł


(…)

 


Wpłaty przyjmujemy na osobne „obiadowe” konto szkolne:

Stowarzyszenie na rzecz Przyjaznego Dzieciom Świata
ul. Zakamarek 61, 02-998 Warszawa

58 2130 0004 2001 0343 4511 0002
Volkswagen Bank Polska S.A.


Dostawca

Kreatywna Kuchnia

ul. Bielawska 36 c/48
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel: 515-308-886

REGON 003802734
NIP:7971005854