Od 1 grudnia 2021 zmienił się sposób zamawiania posiłków w naszej szkole. Obecnie korzystamy z aplikacji zamowposilek.pl.

Odwoływanie obiadów (w przypadku nieobecności dziecka) możliwe jest najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia wyłącznie w aplikacji zamowposilek.pl.

* Wszystkie zupy gotowane są na wywarach warzywnych bez udziału mięsa, są to więc zupy wegetariańskie. Wyjątek stanowi rosół podawany w środę – dla wegetarian na ten dzień przygotowywana jest zupa wegetariańska.