O szkole

Jesteśmy Niepubliczną Integracyjną Szkołą Podstawową w Mysiadle, założoną przez Stowarzyszenie na rzecz Przyjaznego Dzieciom Świata w 2000 roku.

Bliski jest nam model fińskiej edukacji. Pracujemy w grupach, projektowo. W starszych klasach realizujemy dwujęzyczność w ramach metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), integrując ścieżki przedmiotowe. W każdej klasie uczy się maksymalnie 18 uczniów. Każdego roku na jednym poziomie nauczania prowadzimy jedną klasę.

Pojęcia, które są dla nas ważne i które nas opisują, to:
wiedza, wspólnota, jednostka, zaufanie, harmonia, ekologia

SZKOŁA W LICZBACH:
 • 19 lat istnienia
 • 160 absolwentów
 • 8-9 w skali staninowej średnich wyników szkół w kraju na sprawdzianie po 6 klasie (niezmiennie od kilkunastu lat; takim wynikiem może poszczycić się jedynie kilka procent szkół w Polsce)
WYRÓŻNIAJĄ NAS:
 • Przyjazna i bezpieczna emocjonalnie atmosfera sprzyjająca skutecznej edukacji.
 • Twórcze metody pracy.
 • Zintegrowana i nie anonimowa szkolna społeczność, budowana na fundamencie szacunku, wzajemnego zaufania i indywidualnej odpowiedzialności.
 • Nauczyciele nieustannie doskonalący swój warsztat i systematyczna ewaluacja ich pracy.
 • Praca z uczniami o zróżnicowanych predyspozycjach edukacyjnych, a także z tymi, którzy przejawiają specyficzne wyzwania w rozwoju.
 • Innowacja matematyczna, polegająca m.in. na wyodrębnieniu matematyki z edukacji wczesnoszkolnej.
 • Wieloletnia współpraca z Nativity School w Cincinnati (wymiana uczniów), Gimnazjum im. Stanisława Syrokomli w Wilnie i Zespołem Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”.
 • Osiągnięcia naszych absolwentów: są uczniami bardzo dobrych gimnazjów i liceów oraz studentami prestiżowych kierunków uniwersyteckich; wielu z nich odniosło sukces artystyczny i sportowy.
 • Brak rekrutacji w oparciu o kryterium predyspozycji intelektualnych (brak testów wstępnych).
 • Własna jadalnia, świetlica i biblioteka.
 • Zdrowe i dostosowane do indywidualnych preferencji posiłki.
 • Organizacja wykładów, szkoleń i warsztatów wspomagających kompetencje rodzicielskie i nauczycielskie, prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie edukacji, wychowania, psychologii itp.
 • Jasne reguły postępowania, wypracowane wspólnie z nauczycielami i rodzicami.
 • Nowy, przestronny budynek szkoły, otwarty w 2017 roku.
 • Lokalizacja i wygodny dojazd ‒ szkoła znajduje się w cichym zakątku sprzyjającym nauce i odpoczynkowi.