O szkole


Od 23 lat tworzymy wspólnie bezpieczne miejsce, otwarte na potrzeby dzieci. W szkole panują jasne reguły ustalane i przestrzegane przez wszystkich, nie ma rywalizacji, a każdy rozwija swoje możliwości i odkrywa talenty. Nasze cele dydaktyczne i wychowawcze osiągamy współpracując z rodzicami, pedagogami i psychologami. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli mądrymi, uczciwymi, odważnymi i szczęśliwymi ludźmi, dlatego w szkole panuje przyjazna, rodzinna atmosfera. Wychowujemy dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie. Pielęgnujemy w dzieciach szacunek do kultury, narodowości, tradycji, historii i autorytetów. Pojęcia, które nas opisują, to: wiedza, jednostka, wspólnota, szacunek, zaufanie, harmonia, ekologia.

To, co nas wyróżnia

Tygodnie Paszportowe w najmłodszych klasach

W naszej szkole zespół klas młodszych tworzą klasy 0-3. Dzieci uczą się w grupach od 6 do 16 osób. W każdej klasie razem z dziećmi zdrowymi (neurotypowymi) uczą się dzieci z wyzwaniami w rozwoju, z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością ruchową.

Projekty w klasach starszych

Kreatywność, komunikacja, kooperacja, krytyczne myślenie, sztuka autoprezentacji – to ćwiczymy w praktyce, realizując zespołowe projekty uczniowskie. Poczynając od kl. 4 aż do końca edukacji w szkole w każdym semestrze zespoły uczniowskie pracują nad wybranym projektem, następnie zbieramy się na forum szkoły, relacjonując efekty wielotygodniowej pracy projektowej.

Przygotowanie do egzaminów w klasach 7-8

Uczniowie dwóch najstarszych klas uczestniczą w programie innowacyjnego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Przez cały rok poprzedzający egzamin mają w ramach planu lekcji dodatkową godzinę lekcyjną z przedmiotów egzaminacyjnych. Uczestniczą też w wyjazdowych sesjach egzaminacyjnych.

Edukacja językowa

Edukacja językowa jest jednym z naszych priorytetów, dlatego poza realizacją standardowego programu nauczania przewidzianego przez podstawę programową nasi uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego.

Edukacja przyrodnicza

Budzenie i pielęgnowanie w naszych uczniach wrażliwości na piękno przyrody uważamy za jeden z naszych priorytetów. Uczymy szacunku do wszystkich żywych stworzeń – zarówno tych najmniejszych, spotykanych każdego dnia, jak i tych, o których uczniowie dowiadują się tylko z książek, telewizji czy Internetu. 

Twórczość

Lekcje sztuki w naszej szkole prowadzi Marta Goszcz, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków w Sekcji Tkaniny. Trudno byłoby wymienić wszystkie techniki plastyczne, z jakich korzystają nasi uczniowie na zajęciach.

Sport

Wiemy, że kultura fizyczna w edukacji i wychowaniu dzieci odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego oferujemy szeroki zakres zajęć sportowych.

Wyniki egzaminów

Wsparcie, troska i cierpliwość w całym, długoletnim procesie nauczania przynoszą od lat znakomite efekty.

Kółka zainteresowań

W każdym roku szkolnym dbamy o szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Działają kółka: plastyczne, wolontariatu, sportowe, kulinarne, matematyczne, akrobatyczne, teatralne, koralikowe, taneczne, języka angielskiego, języka francuskiego, szachowe. Prowadzona jest gimnastyka korekcyjna. Mamy także drużynę Zuchów.

Wspólnota i integracja

Główną misją naszej szkoły jest tworzenie wspólnoty, w której każde dziecko ma zapewnioną przestrzeń indywidualnego rozwoju. Chcemy, aby nasi uczniowie wnosili w szkolną społeczność swoje niepowtarzalne cechy, byli inspiracją i wsparciem dla siebie nawzajem.

Współpraca międzynarodowa

Od 2009 roku współpracujemy z Nativity School w Cincinnati, prowadząc wymianę uczniów. Z Gimnazjum im. Stanisława Syrokomli w Wilnie od wielu lat realizujemy wspólne projekty.

Wsparcie pedagogiczne

W naszej szkole dzieci uczą się w klasach integracyjnych. W związku z tym w klasach, w których są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewniamy opiekę i wsparcie nauczyciela wspomagającego lub nauczyciela cienia.