Edukacja językowa

Edukacja językowa jest jednym z naszych priorytetów, dlatego poza realizacją standardowego programu nauczania przewidzianego przez podstawę programową nasi uczniowie:

  • mają zwiększoną ilość godzin planowego języka angielskiego: 3 godziny tygodniowo w kl. 0-III, 4 godziny tygodniowo w kl. IV-VI oraz gimnazjum, od kl. IV 1 godzinę konsultacji językowych tygodniowo;
  • na części lekcji językowych pracują w dzielonych grupach (6-8 osobowych);
  • mają zapewnione pozalekcyjne wsparcie w razie trudności językowych, a zarazem stawiane są im dodatkowe wyzwania jeśli chcą poszerzać swoją wiedzę, np. przygotować się do konkursów. Służą temu konsultacje, kółka językowe, poranki językowe oraz inne nieformalne indywidualne spotkania;
  • od IV klasy mają także w planie 1 godzinę tygodniowo historii w języku angielskim (w ramach realizacji w naszej szkole CLIL i dwujęzyczności);
  • w klasach IV-VI korzystają z programu do nauki słownictwa Insta.Ling oraz bogatej biblioteczki lektur anglojęzycznych;
  • po klasie VI mogą wybrać jeden z 3 dodatkowych języków obcych: rosyjski, francuski lub hiszpański;
  • od lat uczestniczą w wydarzeniu Friendship Journey, gdzie podczas pobytu w amerykańskiej szkole Nativity współpracują z kolegami z wielu krajów nad naukowymi i artystycznymi projektami, a przy okazji nawiązują trwałe przyjaźnie; Więcej o projekcie FJ
  • goszczą amerykańskich uczniów ze szkoły Nativity z Cincinnati, zapraszają ich do swoich domów, szkoły, są przewodnikami po Warszawie oraz wybranych miejscach w Polsce;
  • wyjeżdżają na Euroweek, gdzie w międzynarodowym gronie rówieśników bawią się i pracują nad różnorodnymi zagadnieniami.

Więcej zdjęć z wyjazdu…

Nasi absolwenci swobodnie komunikują się w języku angielskim, uzyskują bardzo wysokie noty na egzaminie szóstoklasisty oraz dostają się do dobrych grup językowych w wybranych gimnazjach. Dzięki przemyślanej koncepcji nauczania języków obcych mamy pewność, że nasi uczniowie nie tylko świetnie mówią po angielsku, ale też mają w nim coś do powiedzenia.