Edukacja językowa


Edukacja językowa jest jednym z naszych priorytetów, dlatego poza realizacją standardowego programu nauczania przewidzianego przez podstawę programową nasi uczniowie:

 • mają zwiększoną ilość godzin planowego języka angielskiego:
  3 godziny tygodniowo w kl. 0-3,
  5 godz. – w kl. 4-8,
  od kl. 6 – 1 godzinę konsultacji językowych tygodniowo.
 • na części lekcji językowych pracują w dzielonych grupach (6-8 osobowych);
 • mają zapewnione pozalekcyjne wsparcie w razie trudności językowych, a zarazem stawiane są im dodatkowe wyzwania jeśli chcą poszerzać swoją wiedzę, np. przygotować się do konkursów. Służą temu konsultacje, kółka językowe, poranki językowe oraz inne nieformalne indywidualne spotkania;
 • od 4 klasy mają także w planie 1 godzinę tygodniowo historii w języku angielskim (w ramach realizacji w naszej szkole CLIL i dwujęzyczność);
 • w klasach 4-8 korzystają z programu do nauki słownictwa Insta.Ling oraz bogatej biblioteczki lektur anglojęzycznych;
 • po klasie 6 mogą wybrać jeden z 2 dodatkowych języków obcych: francuski lub hiszpański;
 • od lat uczestniczą w wydarzeniu Friendship Journey, gdzie podczas pobytu w amerykańskiej szkole Nativity współpracują z kolegami z wielu krajów nad naukowymi i artystycznymi projektami, a przy okazji nawiązują trwałe przyjaźnie. Więcej o projekcie FJ
 • goszczą amerykańskich uczniów ze szkoły Nativity z Cincinnati, zapraszają ich do swoich domów, szkoły, są przewodnikami po Warszawie oraz wybranych miejscach w Polsce;
 • wyjeżdżają na Euroweek, gdzie w międzynarodowym gronie rówieśników bawią się i pracują nad różnorodnymi zagadnieniami.

Nasi absolwenci swobodnie komunikują się w języku angielskim, uzyskują bardzo wysokie noty na egzaminie ósmoklasisty oraz dostają się do dobrych grup językowych w wybranych liceach. Dzięki przemyślanej koncepcji nauczania języków obcych mamy pewność, że nasi uczniowie nie tylko świetnie mówią po angielsku, ale też mają w nim coś do powiedzenia.