Obecnie w naszej szkole, począwszy od klasy IV, w języku obcym prowadzone są zajęcia z historii oraz etyki. Poziom zajęć dostosowany jest do umiejętności językowych uczniów. Jesteśmy otwarci na wprowadzenie elementów języka obcego także w nauczaniu innych przedmiotów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę CLIL.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) to nowoczesna metoda, która łączy treści programowe z nauką języka, wykorzystując przy tym efektywne metody pracy. Zastosowanie CLIL umożliwia szybkie opanowanie wiedzy, nabycie kompetencji językowych oraz wykorzystanie jednych i drugich w praktyce. Podstawą zajęć opartych na tej metodzie jest zastosowanie języka obcego jako narzędzia do zdobywania wiedzy i umiejętności. CLIL umożliwia:

  • opanowania szerszego zasobu słownictwa, szczególnie specjalistycznego;
  • wykorzystywanie języka obcego do rozwiązywania sytuacji problemowych, doskonalenie umiejętność współpracy poprzez realizację projektów oraz zastosowanie nauczania języka oparte na zadaniach (Task-Based Language Teaching, TBLT),
  • zastosowanie języka obcego w sposób autentyczny, z naciskiem na komunikację;
  • ukazanie przydatności języka obcego w sytuacjach innych niż same lekcje języka obcego, co zwiększa motywację do nauki;
  • umiejętność posługiwania się źródłami w języku obcym;
  • nauka w klasie dwujęzycznej może przygotować do kolejnych szczebli edukacji w języku obcym, np. nauki w klasie dwujęzycznej w liceum, matury dwujęzycznej czy też studiów za granicą.