Plan dnia / Plan lekcji


2021/22 (sem. II)

Klasy 0-3  Otwórz

Klasy 4-6 Otwórz

Klasa 7-8 Otwórz

Nasza szkoła jest otwarta od godz. 7.30 do godz. 17.00. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.15. Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły przed ich rozpoczęciem, spędzają czas w świetlicy pod opieką nauczycieli.

  • We wszystkich klasach dla chętnych dzieci odbywają się lekcje religii. W starszych klasach (od kl. 5) prowadzona jest etyka (alternatywnie).
  • Czas po obiedzie uczniowie spędzają na świetlicy pod opieką wychowawców. Chętni mogą brać udział w zajęciach dodatkowych (kółka zainteresowań), a starsi uczniowie mogą skorzystać z konsultacji z różnych przedmiotów.

KLASY 0-3

W młodszych klasach, mających elastyczny czas pracy, nie obowiązują dzwonki. Uczniowie spędzają dużą część dnia w swoich salach z wychowawcami, którzy organizują wspólny czas. Poniedziałek to dzień obowiązkowego basenu dla klas młodszych.

Przerwy pomiędzy lekcjami uczniowie spędzają na różne sposoby. To czas na wspólne zjedzenie śniadania, gry i zabawy na świetlicy oraz wyjście na podwórko. Część edukacyjną dzieci kończą najczęściej zajęciami z języka angielskiego, muzyki, wf-u lub grami ruchowymi, po których idą na obiad.

KLASY 4-6

W klasach starszych początek każdej lekcji sygnalizuje dzwonek. Lekcje trwają 45 minut, a przerwy 5, 10, 15 lub 20 minut. Przerwa piętnastominutowa przeznaczona jest na śniadanie, a podczas przerwy „rekreacyjnej”, dwudziestominutowej, uczniowie wychodzą na boisko. Po lekcjach, o 14.35, starszaki jedzą obiad. W dniu, w którym lekcje kończą się wcześniej, czas do obiadu uczniowie spędzają w świetlicy. Czwartek to dzień obowiązkowego basenu dla starszaków.

Dodatkowo klasy 4-6 raz w tygodniu jeżdżą na lekcje wf-u na pobliskie korty tenisowe, zimą – na łyżwy, a latem grają na szkolnym boisku, dostosowanym do gry w piłkę plażową. Pozostałe zajęcia z wf-u odbywają się na nowo wybudowanej sali gimnastycznej.


Szkoła kończy pracę i jest zamykana o godzinie 17.00
Prosimy o punktualność.