2022/23 (sem. I)

Klasy 0-3  
Otwórz

Klasy 4-6 
Otwórz

Klasa 7-8 
Otwórz


Nasza szkoła jest otwarta od godz. 7.30 do godz. 17.00. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.15

Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły przed ich rozpoczęciem, spędzają czas w budynku głównym szkoły w swoich salach lub na korytarzach, pod opieką nauczycieli dyżurujących.

KLASY 0-3

W młodszych klasach czas pracy jest elastyczny i nie zawsze zgodny z planem dzwonków. Uczniowie spędzają dużą część dnia w swoich salach z wychowawcami, którzy poza lekcjami organizują im również wolny czas.

Przerwy pomiędzy lekcjami uczniowie spędzają na różne sposoby: wspólnie jedzą śniadania, wspólnie czytają książki, grają i bawią się oraz wychodzą na podwórko. Część edukacyjna w klasach młodszych zwykle kończy się ok. godz. 13.30, potem uczniowie udają się na obiad.

Poniedziałek to dzień obowiązkowego basenu dla klas młodszych.

KLASY 4-6

W klasach starszych lekcje trwają 45 minut, a przerwy 5, 10 lub 15 minut. Przerwa piętnastominutowa jest przerwą rekreacyjną, podczas której przy sprzyjającej pogodzie uczniowie wychodzą na boisko. Starszaki kończą lekcje o 14.35 lub 15.15, potem jedzą obiad.

Czwartek to dzień obowiązkowego basenu dla klas 4-6.

Dodatkowo, w ramach lekcji wf-u, klasy 4-8 jeżdżą na lodowisko zimą, rolkowisko wiosną, a latem grają na szkolnych boiskach dostosowanych do gry w piłkę plażową i piłkę nożną. Pozostałe zajęcia wf-u odbywają się na sali gimnastycznej.

Szkoła kończy pracę i jest zamykana o godzinie 17.00
Prosimy o punktualność.