Strefa 7/8


Egzamin ósmoklasisty

Uczniowie dwóch najstarszych klas w naszej szkole:

  • Uczestniczą w programie innowacyjnego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Przez cały rok poprzedzający egzamin w ramach planu lekcji mają dodatkową godzinę lekcyjną z przedmiotów egzaminacyjnych. Pogłębiają i utrwalają wiedzę, rozwiązując duże ilości zadań egzaminacyjnych – w efekcie ani wymagania egzaminacyjne, ani sposób egzekwowania wiedzy nie jest dla nich zaskoczeniem.
  • Dodatkowo kilka razy w roku uczestniczą w wyjazdowych sesjach egzaminacyjnych, gdzie zdobywają wiedzę w sposób najbardziej sprzyjający uczeniu się, czyli poprzez uczenie innych. Grupy uczniów przygotowują wybrane zagadnienie i prezentują je swoim kolegom i koleżankom. Wszystko odbywa się na łonie przyrody, tak by po wytężonej nauce mieć możliwość integracji i odpoczynku w przyjaznym i zdrowym otoczeniu. W wyjazdowych sesjach uczestniczą także uczniowie klasy 7.
  • Kilka razy w roku mają także organizowane przez nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych próbne sesje egzaminacyjne, by zbadać postępy oraz zapewnić im możliwość mierzenia się z „emocjami egzaminacyjnymi”.
Sesja w Kawęczynie, marzec 2023

A ponadto…

Otrzymują regularne wsparcie psychopedagogiczne w sprawach dla nich ważnych i pilnych. W ramach cyklicznych spotkań z pedagogiem szkolnym rozmawiają o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, telefonów, gier komputerowych. Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej to również tematy, nad którymi się wspólnie pochylamy.

Uczestniczą w zajęciach z Edukacji dla Bezpieczeństwa (EDB) w formule prowadzonej przez specjalistów. Jest to szansa m.in. na odbycie obszernych warsztatów z udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez ratownika medycznego, zgłębienie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego przy współpracy specjalisty z tej dziedziny czy wzięcie udziału w zajęciach prowadzonych przez doktora nauk chemicznych, a dotyczących substancji toksycznych.

Mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach (takich jak „Friendship Journey”), kształtujących umiejętność współpracy, pogłębiających zdolności językowe oraz kształtujących postawę ciekawości i otwartości wobec innych kultur i zwyczajów.

Pracują metodą projektu – na poszczególnych zajęciach lekcyjnych, a także realizując semestralne projekty uczniowskie już od kl. 4. Szlifują w ten sposób umiejętności przyszłości, takie jak: samodzielność, umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji, zarządzanie w grupie, współpraca, rozwiązywanie konfliktów, prezentacja wniosków w atrakcyjny sposób.

Uczą się języków obcych w niewielkich, sprzyjających komunikacji grupach. Mają 5 godz. języka angielskiego i 2 godz. języka hiszpańskiego lub francuskiego w tygodniu w grupach 6-8 osobowych. Poza tym w każdym tygodniu chętni uczniowie uczestniczą w porankach językowych z nauczycielem języka angielskiego, pogłębiając wiedzę i umiejętności językowe.

Mają możliwość realizacji wolontariatu, wykonując prace na rzecz społeczności szkolnej.

Współorganizują swoje letnie wycieczki. Uczestniczą w planowaniu aktywności, przygotowywaniu posiłków, zarządzaniu środkami finansowymi przewidzianymi na wyżywienie w trakcie wyjazdu. Dbają też, by program zawierał aktywność sportową, m.in. wyprawy rowerowe czy spływy kajakowe.