Praca w kl. 0-3


W naszej szkole zespół klas młodszych tworzą klasy 0-3. Dzieci uczą się w grupach od 6 do 16 osób. Nasza placówka jest szkołą integracyjną, w związku z tym w każdej klasie razem z dziećmi zdrowymi (neurotypowymi) uczą się dzieci z wyzwaniami w rozwoju, z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością ruchową. Dlatego też w klasach pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący – wychowawca i nauczyciel wspomagający.

Staramy się, aby te cztery lata w klasach młodszych były czasem poznawania, doświadczania i próbowania, zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, odkrywania swoich talentów, nauki życia w grupie oraz zdobywania kolegów, koleżanek, przyjaciół.

Tworzymy świat bezpieczny i przyjazny dla dzieci, a jednocześnie otwarty na ich potrzeby. Uczymy się zachowań tolerancyjnych i otwartości na drugiego człowieka.

Naszym celem jest dobra, pozytywna relacja z małym człowiekiem. Ogromne znaczenie ma dla nas kultura osobista oraz brak rywalizacji. Staramy się wspomóc każde dziecko, aby mogło pracować zgodnie ze swoimi aktualnymi możliwościami.

To, co wyróżnia klasy młodsze:

  1. Tygodnie paszportowe

To szczególny czas w klasach młodszych. W każdym roku szkolnym są cztery tygodnie paszportowe (co 7-8 tygodni nauki), których przebieg jest zawsze taki sam: powtórzenie, sprawdzian (tzw. „Paszport do Przekraczania Granic Wiedzy”), praca z lekturą, wycieczka i sprawności. Lektury dobieramy ze szczególną starannością, ponieważ oprócz pracy z lekturami z tzw. kanonu, wybieramy także takie pozycje z literatury dziecięcej, które wspomagają nas w codziennej pracy wychowawczej z grupą dzieci. Niezwykłym czasem w każdym tygodniu paszportowym są tzw. „sprawności”. Są to wystąpienia, które dzieci przygotowują w domu, a następnie prezentują je na forum dzieci z klas 0-3. W ten sposób dzieci mają okazję do tego, aby małymi kroczkami, przy dużym wsparciu osób dorosłych, w znanej i bezpiecznej przestrzeni pokonywać lęk przed pierwszymi wystąpieniami publicznymi.

  1. Czytanki klas młodszych

To magiczny czas, kiedy wszyscy uczniowie spotykają się w jednej z klas, aby przez 15-20 minut słuchać czytanej przez jednego z nauczycieli książki. Staramy się wybierać książki wartościowe, współczesne, które wspierają nas w pracy wychowawczej.

  1. Praca projektowa

W klasach młodszych uczymy dzieci pracy projektami edukacyjnymi. Realizujemy wybrane projekty Uniwersytetu Dzieci (np. „Matematyka z klasą”, „Przyroda z klasą”, „Klimatyczna klasa”, „Profesor Szkiełko i tropiciele”), inne projekty przewidziane dla dzieci w tym wieku (np. „Zdrowo jem, więcej wiem!”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”) oraz autorskie projekty naszych nauczycieli. Wprowadzamy też dzieci w pracę klasyczną metodą projektu.

Dzięki tym działaniom dzieci mają szansę na zdobywanie nowej wiedzy, rozwijanie swoich zainteresowań, a także na kształtowanie umiejętności do pracy w grupie.

  1. Innowacja z edukacji matematycznej

W wybranych klasach (obecnie klasa 0 i 1) prowadzimy innowację z zakresu nauczania matematyki. Jej nadrzędnym celem jest wyodrębnienie i oddzielenie matematyki z edukacji wczesnoszkolnej, praca według programu autorskiego oraz programu opracowanego przez profesor Edytę Gruszczyk-Kolczyńską. W klasach, w których została wprowadzona innowacja, rezygnujemy lub znaczenie ograniczamy pracę z książkami do matematyki, na rzecz uczenia przez doświadczenie. Więcej o innowacji matematycznej…

  1. Systemy motywacyjne

W klasach młodszych, począwszy od klasy 0 dzieci wprowadzane są w pracę systemami motywacyjnymi: grupowym i indywidualnym. W systemie grupowym klasy na każdej lekcji zbierają magnesy, które otrzymują za zaangażowanie w lekcję, współpracę z nauczycielem, przestrzeganie zasad. W ten sposób klasa może wygrać dzień, a następnie umówioną liczbę wygranych dni wymienić na nagrodę (np. „dzień lenia” lub wycieczkę klasową). Z kolei w systemach indywidualnych dzieci otrzymują plusy za pracę na lekcji, aktywność, przestrzeganie zasad, wykonanie określonej pracy, współpracę z nauczycielem i dziećmi, wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego. Ważne jest to, że dzieci nigdy nie otrzymują minusów za brak wiedzy czy umiejętności (zakładamy, że po to są w szkole, żeby się nauczyć), a jedynie za nieprzestrzeganie zasad, na które się umówiliśmy.

Wierzymy w to, że konsekwentna praca systemami motywacyjnymi i początkowa motywacja zewnętrzna, wraz ze wzrastaniem dzieci naturalnie przemienia się w motywację wewnętrzną.

  1. „Kwiat Kultury”

Jest to system, który wprowadziliśmy do naszej codziennej pracy kilka lat temu. Założeniem tego systemu jest promowanie i nagradzanie pożądanych społecznie zachowań: szacunku dla innych, używania zwrotów grzecznościowych, punktualności, utrzymywania porządku w swoim otoczeniu, umiejętności przygotowania się i właściwego rozpoczęcia lekcji.

  1. Współpraca z Rodzicami

Wiemy, że w codziennej pracy nieocenioną wartością jest dobra, pozytywna relacja z Rodzicami naszych uczniów. Staramy się być w stałym kontakcie z Rodzicami, przekazywać na bieżąco nasze radości i niepokoje, a poprzez rozmowę wypracowywać najlepsze dla dziecka rozwiązania.