Edukacja przyrodnicza


Budzenie i pielęgnowanie w naszych uczniach wrażliwości na piękno przyrody uważamy za jeden z naszych priorytetów. Uczymy szacunku do wszystkich żywych stworzeń – zarówno tych najmniejszych, spotykanych każdego dnia, jak i tych, o których uczniowie dowiadują się tylko z książek, telewizji czy Internetu. Chcemy, aby dzieci czuły się częścią świata ożywionego, umiały o niego dbać, rozumiały zjawiska i procesy, jakie w nim zachodzą.

W tym celu:

  • każdego roku wyjeżdżamy nad Biebrzę, gdzie uczniowie mają niepowtarzalną okazję obserwowania łosi i zobaczenia naturalnych bagien;
  • lekcje przyrody prowadzimy w terenie: obserwujemy kaczki nad stawem w Mysiadle, dokarmiamy ptaki w przyszkolnym lasku, przyglądamy się faunie i florze na pobliskiej łące;
  • zwiększamy liczbę godzin przyrody i biologii, dzięki czemu nie jesteśmy ograniczeni czasem przeznaczonym na „przerobienie” materiału i możemy skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na przeprowadzaniu doświadczeń i nauce przez zabawę;
  • prowadzimy akcję zbierania karmy dla zwierząt z zaprzyjaźnionego schroniska,
    corocznie włączamy się w akcję „Sprzątanie Świata”, a na co dzień propagujemy zachowania proekologiczne;
  • bardzo często gościmy w miejscach, które poszerzają przyrodnicze horyzonty uczniów (m.in. w Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawskim ZOO);
  • w nauczaniu przyrody wykorzystujemy filmy, prezentacje multimedialne, gry interaktywne.