Ankieta rekrutacyjna kl. 0-1


Prosimy o wypełnienie naszej szkolnej ankiety dotyczącej Państwa Dziecka.

Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych.
Zostaną one wykorzystane jedynie w zakresie wynikającym z procesu rekrutacji.