Nasi uczniowie w Wilnie…


W ubiegłym tygodniu grupa naszych uczniów była z wizytą w zaprzyjaźnionej polskiej szkole im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Celem naszej wyprawy były również porządki na Wileńskiej nekropolii na Rossie. Zapraszamy do zajrzenia Wiadomości Radia znad Wilii, które opisało naszą wyprawę oraz audycji.