„Litery znam – CZytam Sobie sam” – czyli projekt czytelniczy u pierwszaków

Projekt czytelniczy – „Litery znam – CZytam Sobie sam”

Dnia 27 marca 2017 roku w klasie pierwszej rozpoczęliśmy realizację 9-cio tygodniowego projektu czytelniczego „Litery znam – Czytam Sobie sam!”.
Projekt ma celu doskonalenie umiejętności (techniki) czytania, kształtowanie czytania ze zrozumieniem poprzez regularny trening.
Jednakże nadrzędnym celem jest to, aby dzieci, które są dopiero na początku swojej edukacji dostrzegły, że są w stanie samodzielnie przeczytać książkę.
Do projektu wybraliśmy 9 książeczek z serii ,,Czytam Sobie”, poziom 1 i 2.
Pierwszym zadaniem dzieci było wybranie sobie jednej z dziewięciu książeczek, przeczytanie jej i ułożenie dwóch pytań do jej treści. Ułożone przez dzieci pytania posłużyły do przygotowania „Paszportu Czytelnika”.
I od tej pory dzieci przez osiem tygodni będą czytały kolejne książeczki oraz odpowiadały na pytania kolegów i koleżanek.
Razem z panią Martą jesteśmy bardzo ciekawe wrażeń zarówno dzieci jak i ich rodziców tuż po zakończonym projekcie!
pani Paulina Janiszek – wychowawca klasy I