Autyzm i zespół Aspergera

Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci w wieku szkolnym. Poprowadzi je Marta Cieśla, psycholog i terapeta z Centrum wspierania Rozwoju ESPERI.
Szkolenie jest adresowane do rodziców oraz nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z trudnościami związanymi z autyzmem i zespołem Aspergera swoich dzieci i wychowanków. Zapraszamy także osoby, których temat dotyczy pośrednio – wszystkich rodziców dzieci ze szkół integracyjnych oraz dalszych członków rodziny dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szkolenie jest podzielone na cztery moduły tematyczne:

MODUŁ I i II – Oczami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Komunikacja
(wspólne dla wszystkich uczestników)
MODUŁ III – Praca w klasie (adresowany do samych nauczycieli)
MODUŁ IV – Wspieranie rozwoju dziecka w domu (dla samych rodziców / opiekunów)


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kiedy
9 grudnia (sobota), godz. 9:00 – 16:00  (MODUŁ I, II, III),
12 grudnia (wtorek), godz. 17.00 – 20.00 (MODUŁ IV)

Gdzie
Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle, ul. Krótka 11

Parkowanie
– przy szkole (ok 10 miejsc)
– przy ul. Topolowej
– przy CEiS na ul. Ogrodowej

Koszt
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny dla rodziców i nauczycieli z NISP w Mysiadle.
Koszt uczestnictwa dla osób spoza NISP wynosi 50 zł.
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 5 grudnia na konto:

VOLKSWAGEN BANK S.A.
85 2130 0004 2001 0343 4511 0001
Tytuł przelewu: SZKOLENIE AUTYZM

Zapisy
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie rejestracji poprzez formularz zgłoszenia. Maksymalna liczba uczestników to 40 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowani uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.


PROGRAM SZKOLENIA

9 grudnia (sobota)

MODUŁ I: Oczami dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
9.00 – 11.00 (rodzice i nauczyciele)

 • Autystyczna triada zaburzeń.
 • Okulary na objawy – świat z perspektywy dziecka.
 • Specyfika przetwarzania informacji przez zmysły.

MODUŁ II: Komunikacja
11.00 – 13.00 (rodzice i nauczyciele)

 • Jak osoba z ASD rozumie język?
 • Co wspomaga komunikację?
 • Rysunki, komiksy, grafy, alternatywne sposoby komunikacji.
 • Myślenie dynamiczne a myślenie statyczne.
 • Komunikacja dynamiczna i instrumentalna.
 • Myślenie za dziecko a kierowanie myśleniem.

MODUŁ III: Praca w klasie
13.00 – 16.00 (nauczyciele)

 • Trudności w rozumieniu sytuacji społecznych przez ucznia z autyzmem.
 • Strukturyzacja pracy (check listy, zasady, przywileje, system sygnalizacji świetlnej).
 • Sytuacje trudne.
 • Czy i jak mówić o trudnościach dzieciom?


12 grudnia (wtorek)

MODUŁ IVWspieranie rozwoju dziecka w domu
17.00 – 20.00 (rodzice)

 • Wymagać, ale jak?
 • Jak wyznaczać strefy najbliższego rozwoju?
 • Skuteczne wydawanie poleceń.
 • Być szanującym autorytetem.
 • Jak zadbać o siebie i swoje rodzicielskie zasoby?

W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe.O prowadzącej

Marta Cieśla – psycholog, terapeuta, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, założycielka Centrum Wspierania Rozwoju ESPERI. Na co dzień pracuje z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju i na rzecz dzieci: z rodzicami, nauczycielami, placówkami. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i dorosłych, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi oraz konsultacje dla placówek. Spełnia dziecięce marzenia na obozach terapeutycznych. W swojej pracy najpierw widzi dziecko, potem trudności, a następnie system, który za dzieckiem stoi. Wierzy w nieograniczony potencjał. Jej motto brzmi: Musi się w Tobie palić to, co chcesz zapalić w innych (św. Augustyn).Osoba kontaktowa
Renata Dobrowolska 
renata.dobro1@gmail.com