Gimnazjaliści i policja

Rys. Basia Kaszewska

W ubiegłym tygodniu klasy 7 oraz 2 i 3 gimnazjum wzięły udział w spotkaniu z policją. Został na nim poruszony temat zagrożeń związanych z wiekiem dorastania. Omówiono zagadnienia odpowiedzialności i konsekwencji oraz rozmawiano o tym, jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Spotkanie miało formę luźnej rozmowy (jak widać na rysunku autorstwa Basi Kaszewskiej z klasy 2 gimnazjum). Uczniowie zadawali pytania, a panowie policjanci odpowiadali.