Falochron

Nasza szkoła bierze udział w programie profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży FALOCHRON, który jest finansowany ze środków MEN.

FALOCHRON jest pomyślany jako program profilaktyczny polegający na NAKŁADANIU na JEDNOSTKĘ, rozmaitych podobnych do stref falochronu–wzmocnień– przeciwko przeciwnościom losu.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby młodych ludzi (13-18 lat) zbyt wcześnie opuszczających system edukacji w Polsce (ograniczenie niepowodzeń szkolnych).

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, tj.:

  1. Zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży sięgających po środki psychoaktywne (w tym dopalacze) oraz alkohol.
  2. Zwiększenie świadomości szkodliwości działania środków psychoaktywnych oraz alkoholu w środowisku szkolnym oraz okołoszkolnym.
  3. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji u nauczycieli/pracowników instytucji okołoszkolnych w zakresie pracy w obszarze pracy z dzieckiem narażonym na zachowania ryzykowne.
  4. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji u rodziców w zakresie reagowania i postępowania z dzieckiem narażonym na zachowania ryzykowne.
  5. Podniesienie kompetencji u dzieci i młodzieży m.in. w obszarze kształtowania właściwych postaw, komunikacji interpersonalnej, asertywności, współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem oraz agresją (w tym autoagresją).

 

Leave a Reply