Kto w rodzinie jest najważniejszy?

Pomocnicy Profesora Szkiełko – drugoklasiści – dotarli już na Archipelag Dobrych Relacji. W czasie kiedy będą przemieszczać się pomiędzy wyspami, konieczna jest dobra współpraca, a zrozumienie różnic pomiędzy ludźmi i otwartość na drugą osobę będą miały kluczowe znaczenie.

Podczas czwartkowej wyprawy drugoklasiści dowiedzieli się, co to jest grupa społeczna i po co ludzie łączą się w grupy. Dzieci zastanawiały się też, do jakich grup społecznych należą.

This slideshow requires JavaScript.

Przemierzając dwie wyspy archipelagu, uczniowie mieli okazję doświadczyć współpracy podczas zabaw grupowych: „Most” i „Stonoga”. Po tym doświadczeniu dzieci już wiedzą, że w grupie każda osoba jest ważna, że aby móc działać w grupie, musimy zwracać uwagę na inne osoby, a przynależność do grupy daje większe możliwości działania niż działanie w pojedynkę.

W drugiej części zajęć rozmawialiśmy o naszych rodzinach – zastanawialiśmy się, kto w naszych rodzinach jest najważniejszy i dlaczego?