Profilaktyka przemocy rówieśniczej

Wykłady dla nauczycieli

Luty w naszej szkole upłynął pod hasłem profilaktyki w zakresie przemocy rówieśniczej. Nauczyciele uczestniczyli w kilkunastogodzinnym szkoleniu poświęconym tematyce agresji i przemocy. W trakcie warsztatów analizowane były cechy dzieci poszkodowanych oraz dzieci, które są sprawcami przemocy. Ważnym tematem była pomoc w wychodzeniu z ról, a także doraźne reagowanie w szkole w codziennych sytuacjach, noszących znamiona agresji. Nauczyciele poszerzyli również kompetencje w podejmowaniu szybkiej i skutecznej interwencji dotyczącej przemocy – diagnozowaniu i analizie sytuacji, a następnie układaniu i wdrażaniu programu zaradczego.

Wykłady dla rodziców

Także wielu rodziców wzięło udział w wykładach poświęconych tematyce profilaktyki przemocy rówieśniczej. Dowiedzieli się, co mogą robić, gdy dziecko relacjonuje przykre dla niego sytuacje związane z agresją innych, jak uczyć asertywności, jak pomagać dzieciom twórczo i konstruktywnie radzić sobie z agresją. A co, gdy nasze dziecko „przejdzie na ciemną stronę mocy” i dowiemy się, że jest sprawcą przemocy? Po pierwsze, nie zaprzeczać. Po drugie, nie obwiniać się – przyczyn przemocy jest bardzo wiele. Po trzecie, dążyć do tego, by dziecko zadośćuczyniło.

Przeważającą większość naszych dzieci problem agresji i przemocy dotyka pośrednio. Stają się one często biernymi obserwatorami dziejącej się krzywdy. Naszym zadaniem, podobnie jak w przypadku dzieci, które stają się ofiarami przemocy, jest praca nad asertywnością i pogłębianiem empatii. Jest to praca na lata, bieg na długi dystans, wymagający od rodziców i wychowawców wytrwałości i zaangażowania, a także „świecenia” własnym przykładem. Niech nas w tym maratonie motywuje stwierdzenie, że dla dziecka doświadczającego przemocy nieocenionym wsparciem, o wiele skuteczniejszym niż niezliczone interwencje nauczycielskie, jest wsparcie rówieśnika. Choćby był to jeden głos, choćby udzielony na osobności.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy za warsztaty i wykłady pani Joasi Węgrzynowskiej ze Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Środowisk Szkolnych BLIŻEJ DZIECKA. Po raz kolejny gościła w naszej szkole i po raz kolejny przekonaliśmy się, że na tematy ważne i poważne można rozmawiać lekko, twórczo i z energią. Radar na agresję został wyczulony, ale pozostał w nas niedosyt i chęć pogłębienia tematu, choćby o pracę z grupą klasową w tym obszarze. Czekamy na kolejne spotkania!

Rodzice o wykładach

  • Bardzo dziękuję za pomysł i zorganizowanie warsztatów. Ponieważ rzadko mam do czynienia z agresją, była to dla mnie ciekawa i pouczająca lekcja. Chciałabym, aby nasze dzieci mogły wziąć udział w podobnych warsztatach – bardzo otwierają oczy, uświadamiają, uczulają. Tak, jak pani psycholog opowiadała na swoim przykładzie z dzieciństwa, sama była członkiem grupy rówieśniczej zachowującej się agresywnie w stosunku do koleżanki i dopiero po latach uświadomiła sobie zło, jakie czyniła. Myślę, że dzieci mogłyby bardzo dużo skorzystać z takiej lekcji, a przede wszystkim wynieść kilka przykładów możliwego pożądanego zachowania w różnych agresywnych sytuacjach. Chciałabym, aby taka lekcja była oświeceniem dla dzieci i otwarciem na rozmowę o agresji gdy tylko się pojawi. Bardzo dziękuję.
    Alicja, mama Kai
  • Jestem mamą dzieci z klasy piątej i byłam na wykładzie, za którego organizację bardzo dziękuję. Poszerzanie naszych horyzontów jest, w dobie dzisiejszej dynamiki zmian, niezbędne, aby nadążyć – że nie wspomnę o tych, którzy chcą być o krok przed, aby na przykład zapobiegać niektórym, niechcianym wydarzeniom w życiu naszych dzieci. Wykład bardzo dobrze i zgrabnie podany (oczywiście pozostał niedosyt – zabrakło czasu na dyskusję, omawianie konkretnych przypadków, ect.). Ale jest rozwojowo, przynajmniej nie udajemy, że tematu nie ma! Najbardziej podobała mi się postawa pani prowadzącej – otwarta, pozytywna, zaangażowana i naturalna (to, że temat czasami przerażający nie oznacza, że samemu trzeba być przerażającym:).
    Sylwia Śliwińska-Kopcewicz
  • Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że mogłam wziąć udział w tak fajnych warsztatach. Na pewno była to cudowna lekcja, która okaże się pomocna w najbliższych latach. Pani prowadząca warsztaty przeprowadziła je w ciekawy sposób i mogłabym jej słuchać jeszcze dłużej.
    B. Rybińska-Wójcik

Leave a Reply