Live Classes

Ręka w górę, komu marzą się już ferie i wojaże? Wielu z nas musi jeszcze chwilkę poczekać na zasłużony odpoczynek, za to nasi siódmoklasiści mieli już inspirujący przedsmak podróży po świecie. Pod opieką swojej anglistki, Katarzyny Mazur, odbyli wirtualne spotkanie ze swoimi rówieśnikami z Chorwacji, Ukrainy, Węgier, Rosji i Palestyny. Skomunikowali się poprzez platformę Live Classes i wzięli udział w międzynarodowej lekcji na temat interesujących miejsc na świecie. Wspólnie rozwiązywali zadania oraz wypowiadali się indywidualnie na zadane tematy.

Dokąd wyruszą siódmoklasiści po tej lekcji? Może wkrótce się dowiemy:)

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply