Animujemy Wspólnotę

Z wielką radością (i ciągle jeszcze lekkim niedowierzaniem:) informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Przyjaznego Dzieciom Świata otrzymało dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu edukacyjno-filmowego „Animujemy Wspólnotę” w ramach programu „Rodzina polonijna”, zakładającego współpracę szkół w Polsce i polskich szkół za granicą. Wezmą w nim udział, wspólnie, Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle i Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Projekt będzie realizowany od września 2018 do września 2019 roku, a więc przez cały nadchodzący rok szkolny (nie wyłączając wakacji). Obejmie szereg działań (wyjazdów uczniów na Litwę, przyjazdów dzieci z Wilna do Polski, spotkań z ciekawymi ludźmi, wykładów, lekcji, warsztatów filmowych i in.), a jego bezpośrednimi uczestnikami będzie dwadzieścioro uczniów ze szkoły w Mysiadle i dwadzieścioro uczniów ze szkoły wileńskiej. Projekt zakłada także bliską współpracę nauczycieli z obu szkół i wyjazd integracyjno-rekreacyjny młodzieży, będący jego podsumowaniem.

Przed nami etap dopinania wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem projektu, ale mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zacząć informować o jego szczegółach, takich jak harmonogramy poszczególnych etapów i tematyka konkretnych działań. Już dziś zapraszamy wszystkich – rodziców, nauczycieli, osoby, którym bliskie są losy Polaków na Wschodzie – do zainteresowania się naszym projektem i włączenia się w jego przebieg. Wśród wielu możliwych form współpracy każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie:)

Leave a Reply