Czy wygramy z grami?

ZA NAMI WYKŁAD, DZIĘKUJEMY!

Serdecznie dziękujemy naszym gościom, prelegentom z Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Państwu Magdalenie Rowickiej oraz Sławomirowi Postkowi, za wtorkowy wykład poświęcony tematyce uzależnień behawioralnych, w tym – głównie od nowych technologii.

Dowiedzieliśmy się, dlaczego Internet i gry komputerowe wciągają zarówno dużych, jak i małych, poznaliśmy czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia się oraz, co najważniejsze, usłyszeliśmy, jakie dowiedzione naukowo działania stanowią skuteczną profilaktykę.

Wśród efektywnych strategii profilaktycznych zostały wymienione aspekty, takie jak:

 • podnoszenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży (twórcze myślenie, umiejętność podejmowania decyzji, odraczanie przyjemności, efektywna komunikacja, relacje interpersonalne, radzenie sobie ze stresem i emocjami, radzenie sobie z presją rówieśniczą);
 • podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli (w tym: umiejętne wprowadzanie zasad oraz ich egzekwowanie);
 • edukacja normatywna – mądre towarzyszenie dzieciom we wchodzeniu w świat nowoczesnych technologii, rodzicielska obecność, sprawdzanie znaku PEGI, zainteresowanie aktywnością dzieci w świecie wirtualnym.

Serdecznie dziękujemy również licznie zgromadzonym rodzicom i nauczycielom. W wykładzie uczestniczyło ponad 60 osób, w tym wiele spoza naszej szkoły. Tę wysoką frekwencję odczytujemy jako wyraz troski i chęć poważnego, profesjonalnego podejścia do problemów związanych z obecnością dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym. Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie działać długofalowo i skutecznie.

ZA NAMI TAKŻE

Szkoła w Mysiadle już w zeszłym roku zaangażowała się w działania z zakresu profilaktyki on-line. Służyły temu warsztaty dla rodziców i dzieci prowadzone przez trenerów fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Także nasi nauczyciele na początku roku szkolnego odbyli warsztaty pogłębiające wiedzę na temat aktywności dzieci w świecie wirtualnym oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych sprzyjających uzależnieniom behawioralnym. Dowiedzieli się, jak rozpoznać uzależnienie od gier komputerowych i Internetu oraz jak w przypadku takiego rozpoznania działać dalej.

W naszej szkole oferowane jest wsparcie pedagoga szkolnego dla rodziców, którzy rozpoznają symptomy uzależnienia u swoich dzieci. Dysponujemy także kontaktami do poleconych instytucji specjalizującymi się w terapii uzależnień od gier komputerowych oraz Internetu.

CO DALEJ

Program działań profilaktycznych przewidziany na najbliższy rok szkolny przewiduje:

 1. Cykl warsztatów dla uczniów prowadzony przez pedagoga szkolnego, panią Weronikę Behling, obejmujący tematy, takie jak:
 • Internet pod Kontrolą.
 • Bezpieczny Internet.
 • Wpływ społeczny – jak się dostosowujemy do innych.
 • Nierealny świat socialmediów – dlaczego moje życie nie jest takie idealne?
 • Zapoznawanie ludzi w sieci – kim jest osoba po drugiej stronie?
 • Syndromy uzależnienia od gier – kiedy zacząć się martwić?
 • Jak socialmedia wpływają na nasze życie.
 1. Cykl lekcji wychowawczych dotyczących bezpieczeństwa on line prowadzonych przez wychowawców klas w oparciu o scenariusze lekcji opracowane dla szkół przez zespół Akademii NASK.
 2. Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci realizowane w ramach lekcji informatyki.

20 września grono nauczycieli z NISP weźmie również udział w 11. Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” organizowanej przez Akademię NASK.

Do naszego szkolnego harmonogram włączyliśmy również obchody Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Będzie to jeszcze jedna okazja służąca promowaniu mądrej obecności w sieci i twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Wśród wielu dostępnych w Internecie publikacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci polecamy:

akademia.nask.pl

saferinternet.pl

Wkrótce udostępnimy także slajdy z wtorkowego wykładu. Dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli, którzy z różnych przyczyn nie mogli być obecni na wykładzie, możemy udostępnić na użytek prywatny plik dźwiękowy z wykładu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: infomysiadlo@gmail.com

Renata Dobrowolska

Leave a Reply