Gratka dla geografa

Rok 2019 przywitał nas bardzo radosnymi nowinami – nasza szkoła została zakwalifikowane do projektu „Zobaczyć świat oczami geografa…”, realizowanego przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas starszych (7 i 8), którzy poprzez udział w licznych warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych UW będą pogłębiać swoją wiedzę. Udział w projekcie pozwoli naszym uczniom rozwijać zainteresowania w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych oraz kształtować kompetencje społeczne, które będą przydatne i ułatwią adaptację w nowym środowisku uczniowskim szkoły ponadpodstawowej.

Uczestnicy warsztatów, wraz z opiekunami, będą mieli zapewnione nieodpłatnie: noclegi na terenie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego (MOG), posiłki oraz transport autokarowy pomiędzy szkołą a MOG.

Przewidywany termin realizacji projektu: wiosna 2020 r.
(Podczas ustalania terminu dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować projekt najwcześniej w maju – aby nasi uczniowie mogli się spokojnie przygotować do egzaminu ósmoklasisty).

Więcej informacji o projekcie „Zobaczyć świat oczami geografa…

Leave a Reply