Zielono i super aktywnie

W dniach 4-7 czerwca, wraz z ekipą Superaktywnych, młodsze klasy uczyły się i bawiły na zielonej szkole na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. O tym, że nikt się tam nie nudził, nie musimy chyba pisać, bo to już oczywista oczywistość!:)

Każdy dzień wypełniony był wrażeniami: wspinaczką, grą w kręgle i tenisa, zabawami integracyjnymi, wyprawami na skałki, zwiedzaniem Zamku w Ogrodzieńcu, ogniskiem, dyskoteką. Atrakcji było tyle, że nie sposób wymienić ich wszystkich.

 

 

Najważniejsze jednak, że wszyscy, ale to dosłownie wszyscy okazali się samodzielni i zaradni, i pomimo kilku interwencji medycznych wrócili cali i zdrowi (a panie nauczycielki zdobyły sprawność „Samarytanki”;) Jesteśmy więc dumni i z małych, i z dużych!

Trzeba przyznać, że ciężki rok pracy i nauki zakończyliśmy w popisowym stylu:)

Leave a Reply